info@vardanants.am +374 (11) 59-21-00
Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա

Ունե՞ք վերջույթների, ողնաշարի ցավ, հոդերի շարժումների սահմանափակում, ոտնաթաթերի հոգնածություն։ Գուցե կեցվածքի շեղումնե՞րն են անհանգստացնում․ դիմեք «Վարդանանց»-ի բժիշկ օրթոպեդ-վնասվածքաբաններին։

Ժամանակակից օրթոպեդիան արագ է զարգանում, և բոլոր այն միջամտությունները, որոնք նախկինում միայն հիվանդանոցում էին իրականացվում, այժմ ըստ միջազգային ստանդարտների՝ կատարվում են ամբուլատոր պայմաններում։ Արդյունքում Դուք խնայում եք Ձեր ժամանակն ու հիվանդանոցային ծախսերը։

«Վարդանանց» ՆԲԿ-ի վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի ծառայությունում իրականացվում են՝

  • բոլոր տեսակի ներհոդային/հարհոդային ներարկումներ՝ սոնոգրաֆիկ հսկողությամբ՝ ապահովելով ներարկման ճշգրտությունը
  • հոդախախտերի, կոտրվածքների ուղղում և անշարժացում՝ թերմապլաստիկ օրթեզներով
  • ոտնաթաթերի անհատական օրթոպեդիկ ներդիրների պատրաստում

(առաջին հերթին կատարվում է ճշգրիտ ախտորոշում, հայտնաբերվում են ոտնաթաթի սխալ ծանրաբեռնված հատվածները, դեֆորմացիաները։ Այնուհետև օրթոպեդիկ ներդիրը պատրաստվում է՝ ելնելով բուժառուի կարիքներից: Ներդիրը պատրաստվում է 15-20 րոպեի ընթացքում։ Հետագա բուժման ընթացքը հսկվում է բժշկի կողմից)։

  • պլազմայի թրոմբոցիտներով հարուստ զանգվածի ներարկումներ (PRP թերապիա)

(նպաստում են վնասվածքի օջախում վերականգնողական պրոցեսների ակտիվացմանը։ Ներարկումը լիովին անվտանգ է, չի առաջացնում ալերգիկ ռեակցիաներ, քանի որ ստացվում է հիվանդի արյունից

  • դաստակի շրջանի վիրահատական միջամտություններ (կարպալ թունելի համախտանիշ, շրխկացող մատ, փոքր մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում)
  • հարողնաշարային բլոկադաներ։

Զանգահարե՛ք +374 (11) 59 21 00 հեռախոսահամարով և գրանցվեք։

Հարություն
Հարություն
Մխիթարյան
Վիրաբուժական ծառայության ղեկավար և վնասվածքաբան
Հրանտ
Հրանտ
Աշճյան
Վնասվածքաբան
Կենտրոնական կլինիկա
Վնասվածքաբանի առաջնային խորհրդատվություն 10.000 AMD
Վնասվածքաբանի երկրորդային խորհրդատվություն 5.000 AMD
Հոդի պունկցիա 5.000 AMD
Հոդի պունկցիա, դեղի ներարկումով 12.000 AMD
Հարհոդային, հարջլային, հարկապանային արգելափակում (բլոկադա) 12.000 AMD
Փոքր հոդերի հոդախախտերի փակ ուղղում 5.000 AMD
Ծնկոսկրի հոդախախտի փակ ուղղում 10.000 AMD
Խոշոր հոդերի հոդախախտերի փակ ուղղում 25.000 AMD
Փոքր ոսկրերի կոտրվածքների ուղղում և անշարժացում 20.000 AMD
Խոշոր ոսկրերի կոտրվածքների ուղղում և անշարժացում 30.000 AMD
Անհատական օրթոպեդիկ ներդիրների պատրաստում (հաջորդող այց) 5.000 AMD
PRP թերապիա հոդային և պարարտիկուլյար շրջանի (1 մանիպուլյացիա) 30.000 AMD
Պարավերտեբրալ բլոկադա սոնոգրաֆիկ հսկողության տակ (1 ներարկում) 30.000 AMD
Անհատական օրթոպեդիկ ներդիրների պատրաստում (Պլանտոսկոպիա) 10.000 AMD
Անհատական օրթոպեդիկ ներդիրներ 1 զույգ 50.000 AMD
Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում(շյուղ, մետաղալար, հարթակ, պտուտակ) Z96.6, T84.4, T84.8, T84.9 130.000 AMD
Սինովեալ կիստայի (հիգրոմայի) վիրաբուժական հեռացում M67.4, M67.8, M67.9, M71.3, М71.2 50.000 AMD
Մետակարպոֆալանգեալ հոդի օղակաձև կապանի հատում M65.3 110.000 AMD
Դաստակի ափային ապանևրոզի հատում M72.0" 120.000 AMD
Վերին վերջույթի հոդախախտերի ներուղղում(ուսահոդ, արմնկահոդ, դաստակի հոդեր) S43, S53, S63, S83.0 25.000 AMD
Փափուկ հյուսվածքների վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում S01, S41, S51, S61, S71, S81, S91 20.000 AMD
Բուրսայի վիրաբուժական հեռացում М70.1, М70.2, М70.3, М70.4, М71.5 50.000 AMD
Վերին,ստորին վերջույթների կոտրվածքների ուղղում, անշարժացում S52, S62, S82, S92 30.000 AMD
Ներհոդային/հարհոդային ներարկումներ սոնոգրաֆիկ հսկողության տակ 20.000 AMD
LOADING