info@vardanants.am +374 (11) 59-21-00
Ատամնաբուժություն

Ամենօրյա շփումներում չափազանց կարևոր է ժպիտը։ Իսկ որպեսզի ժպիտը գեղեցիկ լինի, հարկավոր է կանոնավորապես հաճախել ստոմատոլոգին։

«Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոնում պլոմբանյութերը և կիրառվող մյուս բոլոր նյութերը բարձր որակի են։ Բոլոր միջամտությունները կատարվում են առանց ցավի։ Ցավազրկումն իրականացվում է անվտանգ և արդյունավետ դեղամիջոցներով։ Թերապևտիկական, օրթոպեդիկ, պարոդոնտոլոգիական, օրթոդոնտիկ և վիրաբուժական ծառայությունները մատուցվում են նորագույն սարքավորումներով։

Մեր փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող ստոմատոլոգները չափազանց ուշադիր են իրենց պացիենտների նկատմամբ։ Նրանք գեղեցիկ ժպիտ պարգևելու ժամանակակից լուծումներ են առաջարկում։ Իսկ ստոմատոլոգ-հիգիենիստը խորհուրդներ կտա բերանի խոռոչի խնամքի վերաբերյալ, Ձեզ համար կընտրի հիգիենայի անհատական միջոցներ և կսովորեցնի ատամները ճիշտ մաքրել։

Ունե՞ք խնդիրներ, ցանկանո՞ւմ եք գեղեցիկ ժպտալ՝ գրանցվե՛ք մեր ստոմատոլոգների մոտ և ժպտացե՛ք հաճախ։ Դա Ձեզ սազում է։

Կենտրոնական կլինիկա
Վիզիոգրաֆիա 2.000 AMD
Ստոմատոլոգիական առաջին բուժօգնություն 5.000 AMD
Ստոմատոլոգիական խորհրդատվություն 5.000 AMD
Վերին շուրթի անզգայացում 1.000 AMD
Կարիեսի բուժում(Charisma) 15.000 AMD
Կարիեսի բուժում(Spectrum) 20.000 AMD
Կարիեսի բուժում(Estet-X) 25.000 AMD
Ատամի գեղագիտական վերականգնում 30.000 AMD
Էնդոդոնտիա - Արմատալիցք էնդոմետազոնի մածուկով (1 արմատախողովակ) 5.000 AMD
Էնդոդոնտիա - Արմատալիցք էնդոմետազոնի մածուկով (2 արմատախողովակ) 8.000 AMD
Էնդոդոնտիա - Արմատալիցք էնդոմետազոնի մածուկով (3 արմատախողովակ) 10.000 AMD
Էնդոդոնտիա - Սառը լատերալ կոնդենսացիա (1 արմատախողովակ) 10.000 AMD
Էնդոդոնտիա - Սառը լատերալ կոնդենսացիա (2 արմատախողովակ) 15.000 AMD
Էնդոդոնտիա - Սառը լատերալ կոնդենսացիա (3 արմատախողովակ) 21.000 AMD
Էնդոդոնտիա - Մեկ գուտապերչե գամիկի մեթոդով (1 արմատախողովակ) 15.000 AMD
Էնդոդոնտիա - Մեկ գուտապերչե գամիկի մեթոդով (2 արմատախողովակ) 20.000 AMD
Էնդոդոնտիա - Մեկ գուտապերչե գամիկի մեթոդով (3 արմատախողովակ) 25.000 AMD
Էնդոդոնտիա - Եռաչափ տաք ուղղահայաց կոնդենսացիա (1 արմատախողավակ) 20.000 AMD
Էնդոդոնտիա - Եռաչափ տաք ուղղահայաց կոնդենսացիա (2 արմատախողավակ) 25.000 AMD
Էնդոդոնտիա - Եռաչափ տաք ուղղահայաց կոնդենսացիա (3 արմատախողավակ) 30.000 AMD
Ատամնափառերի մաքրում 5.000 AMD
Ատամնաքարերի հեռացում 15.000 AMD
Ատամների պրոֆեսիոնալ սպիտակեցում 100.000 AMD
Air Flow 10.000 AMD
Վերաբուժում 1 արմատ 2.000 AMD
Վերաբուժում 2 արմատ 4.000 AMD
Վերաբուժում 3 արմատ 6.000 AMD
Վերաբուժում 4 արմատ 8.000 AMD
Ֆիսուրների զմրսում 1 ատամ 3.000 AMD
Էնդոդոնտիա - Մեկ գուտապերչե գամիկի մեթոդով (4 արմատախողովակ) 30.000 AMD
Մեկ սեգմենտի փակ կյուրետաժ 5.000 AMD
Էսթետիկ շինավորում_Ադհեզիվ ապակեթելային (1 ատամ) 10.000 AMD
Էսթետիկ շինավորում լարի միջոցով (1 ատամ) 5.000 AMD
Գինդիվէկտոմիա 4.000 AMD
Լնդային պլաստիկա 20.000 AMD
Պարոդոնտիտի բուժում 25.000 AMD
Գինգիվիտի բուժում 15.000 AMD
Էկզոստոզների հեռացում (1 սեգմենտ) 20.000 AMD
Կոբալտ-քրոմե ներդիր 15.000 AMD
Կոմպեզիտային ներդիր 32.000 AMD
Հախճապակյա ներդիր 65.000 AMD
Ձուլածո գամիկ 10.000 AMD
Ապակեթելային գամիկ 10.000 AMD
Ցիրկոնե գամիկ 35.000 AMD
Մետաղ-հախճապակյա պսակ(Noritake) 40.000 AMD
Մետաղ-հախճապակյա պսակ(VITA) 55.000 AMD
Մետաղ-հախճապակյա պսակ(Ivoclar Design) 60.000 AMD
Հախճապակյա պսակ 100.000 AMD
Ցիրկոնե պսակ 85.000 AMD
Մետաղ-հախճապակյա պսակ իմպլանտանտի վրա 70.000 AMD
Ցիրկոնե պսակ իմպլանտատի վրա 90.000 AMD
Ադհեզիվ ամրաթելային կամուրջ 40.000 AMD
Մասնակի շարժական արհեստական ատամնաշար 45.000 AMD
Լրիվ շարժական արհեստական ատամնաշար 80.000 AMD
Մասնակի շարժական թիթեղային արհեստական ատամնաշար 140.000 AMD
Ատաչմենի կիրառում 20.000 AMD
Մետաղ-կերամիկական շապիկի հեռացում (1 միավոր) 5.000 AMD
Ձուլածո գամիկի հեռացում (1 միավոր) 10.000 AMD
Արհեստական ատամի ավելացում պրոթեզի վրա 7.000 AMD
Շապիկի ցեմենտում (1 միավոր) 2.000 AMD
Պրոթեզի վերանորոգում 7.000 AMD
Ժամանակավոր պլաստմասե պսակ 10.000 AMD
Նեյլոնային միկրոպրոթեզ 50.000 AMD
Մետաղական պսակ 10.000 AMD
Կապպա (մեկ ծնոտ) 15.000 AMD
Մետաղական պսակ ձուլածո 25.000 AMD
Ատամի պարզ հեռացում 5.000 AMD
Ատամի բարդ հեռացում 10.000 AMD
Ռետենցված ատամի հեռացում 30.000 AMD
Իմաստության ատամի հեռացում(պարզ) 15.000 AMD
Իմաստության ատամի հեռացում(բարդ) 20.000 AMD
Արմատների հեռացում 5.000 AMD
Հեմիսեկցիա 20.000 AMD
Ապեկտէկտոմիա 30.000 AMD
Սանձիկի մասնահատում 10.000 AMD
Թարախակույտի բացազատում 10.000 AMD
Պերիկորոնարիտ 10.000 AMD
Ռեպլանտացիա 70.000 AMD
Կիստայի հեռացում 20.000 AMD
Լնդի գերաճի հեռացում 70.000 AMD
Ստանդարտ մետաղական բրեկետ համակարգ 500.000 AMD
Ստանդարտ մետաղական բրեկետների տեղադրում 150.000 AMD
Կերամիկական բրեկետ համակարգ 600.000 AMD
Կերամիկական բրեկետների տեղադրում 200.000 AMD
Ինքնակապվող մետաղական բրեկետ համակարգ 650.000 AMD
Ինքնակապվող մետաղական բրեկետների տեղադրում 250.000 AMD
Ինքնակապվող կերամիկական բրեկետ համակարգ 700.000 AMD
Ինքնակապվող կերամիկական բրեկետների տեղադրում 300.000 AMD
Օրթոդոնտիկ աղեղի փոխարինում նորով 50.000 AMD
Միկրոիմպլանտի տեղադրում 30.000 AMD
Արտաբերանային սարքի տեղադրում 40.000 AMD
Դիստալիզացնող սարքի տեղադրում 40.000 AMD
Կանխարգելիչ սարքի տեղադրում 100.000 AMD
Շարժական թիթեղային սարքի կիրառում 150.000 AMD
Թիթեղային սարքի տեղադրում 100.000 AMD
Թիթեղային սարքի ակտիվացում 50.000 AMD
Ֆունկցիոնալ սարքի կիրառում 250.000 AMD
Ֆունկցիոնալ սարքի տեղադրում 300.000 AMD
Ֆունկցիոնալ սարքի ակտիվացում 50.000 AMD
Ռետենցիոն սարքի տեղադրում 30.000 AMD
Ատամնափառերի մաքրում և ատամնաքարերի հեռացում 20.000 AMD
Սպլինտ թերապիա (ՔՍԾՀ դիսֆունկցիայի բուժում) 150.000 AMD
Սպլինտի կորրեկցիա 50.000 AMD
Անշարժ տեղի պահպանիչ 25.000 AMD
Շարժական տեղի պահպանիչ 1 սեգմենտի 30.000 AMD
Շարժական տեղի պահպանիչ 2 սեգմենտի 50.000 AMD
Բրուքսիզմի կապպա 30.000 AMD
Էլայներ 1 հատ 40.000 AMD
Մետաղակերամիկական գամիկ 25.000 AMD
Ժամանակավոր պլաստմասե շապիկ իմպլանտանտի վրա 15.000 AMD
Կիսառետենցված ատամի հեռացում 25.000 AMD
Ատամների տնային սպիտակեցում 40.000 AMD
Իմպլանտ` Megagen anyone 150.000 AMD
Իմպլանտ` Biotech Kontakt 250.000 AMD
Իմպլանտ` Strauman BLX 350.000 AMD
Ոսկրանյութ՝ Strauman 0.5g 44.000 AMD
Ոսկրանյութի պատման թաղանթ 110.000 AMD
Իմպլանտի հենակետ` Megagen anyone 30.000 AMD
Իմպլանտի հենակետ` Biotech Kontakt 50.000 AMD
Իմպլանտի հենակետ` Strauman BLX 150.000 AMD
Իմպլանտի ժամանակավոր հենակետ` Megagen anyone 20.000 AMD
Իմպլանտի ժամանակավոր հենակետ` Biotech Kontakt 30.000 AMD
Իմպլանտի ժամանակավոր հենակետ` Strauman BLX 45.000 AMD
Իմպլանտի Ցիրկոնե շապիկ 90.000 AMD
Իմպլանտի մետաղակերամիկական շապիկ 70.000 AMD
Իմպլանտի ժամանակավոր ատամ 15.000 AMD
Հայմորյան ծոցի ոսկրանյութի ավելացում՝ փակ մեթոդով 100.000 AMD
Հայմորյան ծոցի ոսկրանյութի ավելացում՝ բաց մեթոդով 250.000 AMD
DAMON համակարգով (պասիվ ինքնալիգիրացիա) օրթոդոնտիկ բուժում 850.000 AMD
DAMON Q բրեկետների տեղադրում 450.000 AMD
Օրթոդոնտիկ այց 20.000 AMD
Օրթոդոնտիկ մինի իմպլանտ 50.000 AMD
Իմպլանտի հեռացում 50.000 AMD
Օրթոդոնտիկ այց ինքնակապվող բրեկետներով 40.000 AMD
Ստորին ծնոտին բրեկետների տեղադրում՝ ստանդարտ բրեկետ 50.000 AMD
Ստորին ծնոտին բրեկետների տեղադրում՝ ինքնակապվող բրեկետ 100.000 AMD
Օրթոդոնտիկ կոճակի ֆիքսում 10.000 AMD
Պոկված բրեկետի ֆիքսում 1 հատ 5.000 AMD
Նոր բրեկետի վերաֆիքսում 1հատ 10.000 AMD
LOADING