info@vardanants.am +374 (11) 59-21-00
Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Կենտրոնական կլինիկա
PRP թերապիա հոդային և պարարտիկուլյար շրջանի (1 մանիպուլյացիա) 30.000 AMD
Անհատական օրթոպեդիկ ներդիրներ 1 զույգ 50.000 AMD
Անհատական օրթոպեդիկ ներդիրների պատրաստում (հաջորդող այց) 5.000 AMD
Անհատական օրթոպեդիկ ներդիրների պատրաստում (Պլանտոսկոպիա) 10.000 AMD
Բուրսայի վիրաբուժական հեռացում М70.1, М70.2, М70.3, М70.4, М71.5 50.000 AMD
Դաստակի ափային ապանևրոզի հատում M72.0" 120.000 AMD
Խոշոր հոդերի հոդախախտերի փակ ուղղում 25.000 AMD
Խոշոր ոսկրերի կոտրվածքների ուղղում և անշարժացում 30.000 AMD
Ծնկոսկրի հոդախախտի փակ ուղղում 10.000 AMD
Հարհոդային, հարջլային, հարկապանային արգելափակում (բլոկադա) 12.000 AMD
Հոդի պունկցիա 5.000 AMD
Հոդի պունկցիա, դեղի ներարկումով 12.000 AMD
Մետակարպոֆալանգեալ հոդի օղակաձև կապանի հատում M65.3 110.000 AMD
Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում(շյուղ, մետաղալար, հարթակ, պտուտակ) Z96.6, T84.4, T84.8, T84.9 130.000 AMD
Պարավերտեբրալ բլոկադա սոնոգրաֆիկ հսկողության տակ (1 ներարկում) 30.000 AMD
Սինովեալ կիստայի (հիգրոմայի) վիրաբուժական հեռացում M67.4, M67.8, M67.9, M71.3, М71.2 50.000 AMD
Վերին վերջույթի հոդախախտերի ներուղղում(ուսահոդ, արմնկահոդ, դաստակի հոդեր) S43, S53, S63, S83.0 25.000 AMD
Վերին,ստորին վերջույթների կոտրվածքների ուղղում, անշարժացում S52, S62, S82, S92 30.000 AMD
Վնասվածքաբանի առաջնային խորհրդատվություն 10.000 AMD
Վնասվածքաբանի երկրորդային խորհրդատվություն 5.000 AMD
Փափուկ հյուսվածքների վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում S01, S41, S51, S61, S71, S81, S91 20.000 AMD
Փոքր հոդերի հոդախախտերի փակ ուղղում 5.000 AMD
Փոքր ոսկրերի կոտրվածքների ուղղում և անշարժացում 20.000 AMD

LOADING