info@vardanants.am +374 (11) 59-21-00
Թերապիա/Ընտանեկան բժշկություն
Կենտրոնական կլինիկա
Անթրոպոմետրիա` մարմնի կոմպոզիտային բաղադրության որոշմամբ 2.000 AMD
Աշխատանքի անցնելու համար տրամադրվող տեղեկանք 12.000 AMD
Բժիշկ փորձագետի առաջնային խորհրդատվություն 10.000 AMD
Բժիշկ փորձագետի երկրորդային խորհրդատվություն 5.000 AMD
Թերապևտի առաջնային խորհրդատվություն 10.000 AMD
Թերապևտի առաջնային խորհրդատվություն «Վարդանանց»-ում ոչ աշխատանքային ժամին 10.000 AMD
Թերապևտի երկրորդային խորհրդատվություն 5.000 AMD
Թերապևտի երկրորդային խորհրդատվություն «Վարդանանց»-ում ոչ աշխատանքային ժամին 3.500 AMD
Հելիկոբակտեր պիլորի (շնչառական թեստ) 15.000 AMD
Նախապատվաստումային թերապևտիկ զննում 0 AMD
Ցերեկային ստացիոնար մեծահասակների համար 15.000 AMD
Ցերեկային ստացիոնար ոչ աշխատանքային ժամերին 25.000 AMD
Օտար լեզուներով տեղեկանքի տրամադրում 5.000 AMD

LOADING