info@vardanants.am +374 (11) 59-21-00
Վիրաբուժություն
Կենտրոնական կլինիկա
1-ից ավելի (սկսած՝ 2-րդից) մակերեսային տեղակայված փափուկ հյուսվածքային գոյացությունների հեռացում (յուրաքանչյուրը) 10.000 AMD
Եղունգի ամբողջական հեռացում տեղային անզգայացմամբ (1 մատի համար) 15.000 AMD
Էնդովիրաբույժի առաջնային խորհրդատվություն 7.000 AMD
Էնդովիրաբույժի երկրորդային խորհրդատվություն 3.500 AMD
Թարախակույտի բացազատում (3-4 վիրակապություն) 45.000 AMD
Մակերեսային վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում, տեղային անզգայացում, կարում 20.000 AMD
Մակերեսային վերքի առաջնային վիրաբուժական մշակում, մոտեցնող վիրակապի տեղադրում 10.000 AMD
Մակերեսային տեղակայված փափուկ հյուսվածքային գոյացության հեռացում՝ տեղային անզգայացմամբ 30.000 AMD
Մեծ չափերի փափուկ հյուսվածքային գոյացությունների հեռացում (մեծ չափերի, անոթա-նյարդային խրձերին մոտ տեղակայված լիպոմաներ, նեյրոֆիբրոմաներ 5 սմ-ից ավել) 50.000 AMD
Ներաճած եղունգի բուժում տեղային անզգայացմամբ (1 մատի համար) 20.000 AMD
Որովայնի խոռոչի դրենավորում 20.000 AMD
Որովայնի խոռոչի պունկցիա 5.000 AMD
Պանարիցիումի (մատնաշնչի) բացահատում 20.000 AMD
Պլևրալ խոռոչի դրենավորում 15.000 AMD
Պլևրալ խոռոչի պունկցիա 5.000 AMD
Վիրաբույժի առաջնային խորհրդատվություն 10.000 AMD
Վիրաբույժի երկրորդային խորհրդատվություն 5.000 AMD
Փանչ բիոպսիա 15.000 AMD

LOADING