info@vardanants.am +374 (11) 59-21-00
Պրոկտոլոգիա
Կենտրոնական կլինիկա
Անալ ճաքի կոնսերվատիվ բուժում 25.000 AMD
Թութքի արտաքին հանգույցի հեռացում (թրոմբէկտոմիա) 30.000 AMD
Թութքի կոնսերվատիվ բուժում 25.000 AMD
Կոնդիլոմաների հեռացում 16.000 AMD
Հետանցքի ճաքի լազերային վապորիզացիա 144.000 AMD
Մաշկի գերաճի հեռացում 16.000 AMD
ՆԵ անզգայացմամբ զննում 20.000 AMD
Շեքի և սրբանապոչուկային շրջանի թարախակույտերի բացազատում (տեղային անզգայացում) 30.000 AMD
Ուղիղ աղու խուղակների լազերային վապորիզացիա 176.000 AMD
Ուղիղ և հաստ աղիքի ֆունկցիոնալ և բորբոքային հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում 25.000 AMD
Պերիանալ և սրբան պոչուկային շրջանների բլոկադա 30.000 AMD
Պերիանալ շրջանի և ուղիղ աղու կոնդիլոմաների հեռացում 35.000 AMD
Պերիանալ շրջանից գոյացությունների հեռացում 30.000 AMD
Պոչուկի էպիթելային ուղիների լազերային վապորիզացիա 176.000 AMD
Պրոկտոլոգի առաջնային խորհրդատվություն և մատնային զննում 10.000 AMD
Պրոկտոլոգի երկրորդային խորհրդատվություն 5.000 AMD
Ստրիկտուրայի վերացում 80.000 AMD

LOADING