info@vardanants.am +374 (11) 59-21-00
Գինեկոլոգիա
Կենտրոնական կլինիկա
2-3 կանդիլոմայի հեռացում ռադիոալիքային եղանակով 25.000 AMD
4 և ավելի կանդիլոմայի հեռացում ռադիոալիքային եղանակով 35.000 AMD
G-կետի աուգմենտացիա (ֆիլերով) 90.000 AMD
Անմիզապահության շտկում 110.000 AMD
Արգանդի և հեշտոցի իջեցման վերականգնում 110.000 AMD
Արգանդի և հեշտոցի իջեցման վերականգնում (կոմպլեքս բուժում՝ ներառված 3 պրոցեդուրա) 220.000 AMD
Արգանդի և հեշտոցի իջեցման վերականգնում հաջորդական պրոցեդուրա 70.000 AMD
Արգանդի խոռոչից պայպել բիոպսիայի նմուշառում 10.000 AMD
Արգանդի պարանոցի և հեշտոցի բորբոքային պրոցեսների լազերաթերապիա (1 օր) 3.000 AMD
Արգանդի պարանոցի էկսցիզիա ռադիոալիքային եղանակով 50.000 AMD
Արգանդի պարանոցի էկտոպիայի ռադիոալիքային բուժում 25.000 AMD
Արգանդի պարանոցի լեյկոպլակիայի ռադիոալիքային բուժում 25.000 AMD
Արգանդի պարանոցի կոնիզացիա ռադիոալիքային եղանակով 60.000 AMD
Արգանդի պարանոցի նշակետային բիոպսիա ռադիոալիքային եղանակով 10.000 AMD
Արգանդի պարանոցի պոլիպի հեռացում ռադիոալիքային եղանակով 50.000 AMD
Արգանդի պոլիպի հեռացում Մոնա Լիզա CO2 սարքով 50.000 AMD
Արհեստական սերմնավորում 100.000 AMD
Արհեստական սերմնավորում դոնորի միջոցով 130.000 AMD
Արտաքին սեռական շրթերի երիտասարդացում 60.000 AMD
Արտաքին սեռական շրթերի մաշկային փոփոխությունների վերացում (1-ին աստիճան) 50.000 AMD
Արտաքին սեռական շրթերի մաշկային փոփոխությունների վերացում (2-րդ աստիճան) 80.000 AMD
Արտաքին սեռական շրթերի մաշկային փոփոխությունների վերացում (3-րդ աստիճան) 110.000 AMD
Բարտոլինյան գեղձի բորբոքային պրոցեսների լազերաթերապիա (1 օր) 3.000 AMD
Գինեկոլոգի (Լիանա Մարտիրոսյան) առաջնային խորհրդատվություն 10.000 AMD
Գինեկոլոգի (Լիանա Մարտիրոսյան) երկրորդային խորհրդատվություն 5.000 AMD
Գինեկոլոգի առաջնային խորհրդատվություն 10.000 AMD
Գինեկոլոգի առաջնային խորհրդատվություն (Նորայր Ղուկասյան) 15.000 AMD
Գինեկոլոգի երկրորդային խորհրդատվություն 5.000 AMD
Գինեկոլոգի երկրորդային խորհրդատվություն (Նորայր Ղուկասյան) 7.500 AMD
Գինեկոլոգի խորհրդատվություն Մոնա Լիզա լազերաթերապիայից առաջ 0 AMD
Գինեկոլոգիական պեսարի 60.000 AMD
Դեղորայքային ընդհատում առանց ՈւՁՀ-ի 30.000 AMD
Ինտիմ հատվածների գունաբացում 40.000 AMD
Ինտիմ հատվածի PRP բուժում 60.000 AMD
Ինտիմ հատվածի կոնտուրային պլաստիկա (Ֆիլերով՝ 1մլ) 140.000 AMD
Ինտիմ հատվածի կոնտուրային պլաստիկա (Ֆիլերով՝ 2մլ) 210.000 AMD
Լաբիոպլաստիկա 500.000 AMD
Լեյկոպլակիայի բուժում 50.000 AMD
Լեյկոպլակիայի բուժում CO2 լազեր+PRP 80.000 AMD
Կանանց արտաքին օրգանների հիվանդությունների լազերաթերապիա (1 օր) 3.000 AMD
Կանանց արտաքին օրգանների դիստրոֆիկ հիվանդությունների լազերաթերապիա (1 օր) 3.000 AMD
Կանանց օրգանների ռեֆլեքսաթերապիա (1 օր) 3.000 AMD
Կոլպոսկոպիա 20.000 AMD
Կրկնակի տրանսռեկտալ սոնոգրաֆիա 7.500 AMD
Հեշտոցի երիտասարդացում 90.000 AMD
Հեշտոցի զգայնության բարձրացում 90.000 AMD
Հեշտոցի լորձաթաղանթի էլաստիկության բարձրացում 110.000 AMD
Հեշտոցի լորձաթաղանթի չորության բուժում 90.000 AMD
Հեշտոցի հետծննդաբերական վերականգնում 90.000 AMD
Հեշտոցի մկանների ատրոֆիայի վերականգնում 90.000 AMD
Հեշտոցի պատերի լայնացման վերականգնում 110.000 AMD
Հետծննդաբերական սթրիաների վերացում 70.000 AMD
Հետծննդաբերական սթրիաների վերացում՝ հաջորդական պրոցեդուրա 50.000 AMD
Հղիության դեղորայքային ընդհատում (ներառյալ՝ ՈւՁՀ) 50.000 AMD
Հղիության վարման ամբողջական փաթեթ 250.000 AMD
Հղիության վարում 72.000 AMD
Հղիության վարում I եռամսյակ 24.000 AMD
Հղիության վարում II եռամսյակ 24.000 AMD
Հղիության վարում III եռամսյակ 24.000 AMD
Մեկ կանդիլոմայի հեռացում ռադիոալիքային եղանակով 15.000 AMD
Մոնա Լիզա լազերաթերապիայի հաջորդական այց 0 AMD
ՆԱՊ-ի հեռացում 10.000 AMD
ՆԱՊ-ի տեղադրում (արծաթ) 40.000 AMD
ՆԱՊ-ի տեղադրում (ոսկի) 70.000 AMD
ՆԱՊ-ի տեղադրում՝ առանց Միրենա ՆԱՊ-ի արժեքի 40.000 AMD
Ներհեշտոցային 3D/4D սոնոգրաֆիա (ուլտրաձայնային GE սարքով) 20.000 AMD
Շեքի և հեշտոցի կիստաների հեռացում ռադիոալիքային եղանակով 30.000 AMD
Պապիլոմաների լազերային հեռացում (2-6 հատ) 60.000 AMD
Պապիլոմաների լազերային հեռացում (6-10 հատ) 80.000 AMD
Պապիլոմաների լազերային հեռացում (բազմաթիվ) 110.000 AMD
Պապիլոմաների լազերային հեռացում 1 հատ 35.000 AMD
Պոստկոիտալ ցիստիտի բուժում (ֆիլերով) 90.000 AMD
Պտղի 3D/4D սոնոգրաֆիա (ուլտրաձայնային GE սարքով) 20.000 AMD
Պտղի I եռամսյակի ուլտրաձայնային սքրինինգ (Fetal medicine) 20.000 AMD
Պտղի դոպլերոմետրիային վերահսկողություն 10.000 AMD
Պտղի սրտի աշխատանքի մոնիթորինգ (ԿՏԳ) 2.000 AMD
Պտուկների ճաքերի, կրծքագեղձի բորբոքումների և կրծքով կերակրման խթանման լազերաթերապիա (1 օր) 3.000 AMD
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների բուժում 15.000 AMD
Սթրիաների վերացում՝ 1 հատված 40.000 AMD
Սթրիաների վերացում՝ 2 հատված 65.000 AMD
Սթրիաների վերացում՝ 3 հատված 80.000 AMD
Սոնոհիստերոսալպինգոգրաֆիա (արգանդափողերի անցանելիության ախտորոշում) 50.000 AMD
Վերարտադրողական բուժում 50.000 AMD
Վերարտադրողական տեխնոլոգիաների օժանդակ կիրառման մեթոդ (հիստերոսկոպիա) 250.000 AMD
Վուլվոսկոպիա 20.000 AMD
Տրանսռեկտալ 3D/4D սոնոգրաֆիա ուլտրաձայնային GE սարքով 20.000 AMD
Տրանսռեկտալ սոնոգրաֆիա 15.000 AMD
Ֆոլիկուլոմետրիա+ձվարանների խթանում (1ցիկլ) 25.000 AMD

LOADING