info@vardanants.am +374 (11) 59-21-00
ՀԻՄՆԱԿԱՆ (ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱՐ 37+ Տ)

Տարեկան կանխարգելիչ բուժզննման «Հիﬓական» փաթեթը ներառում է հետևյալ հետազոտությունները․

Կյանքի պատմություն և ֆիզիկական զննում (B)*
Քաշի, հասակի և մարմնի զանգվածի գործակցի չափում (B, C)*։

ՍՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏ

Արյան ճնշման մոնիտորինգ (A)*
Շաքարային դիաբետ՝ գլյուկոզա արյան մեջ (B)*
Ճարպային պրոֆիլ՝ CHOL, HDL, LDL, TRIGL (A,B,C)*
Որովայնային աորտայի անևրիզմայի սկրինինգ (B)*
ԷՍԳ
Քնային զարկերակների դոպլեր
ԷԽՈ էՍԳ**
Սրտաբանի խորհրդատվություն։

ՔԱՂՑԿԵՂ

Կրծքի քաղցկեղի սկրինինգ՝ կրծքագեղձերի «ինքնաքննություն» (B)*
Մաշկի քաղցկեղ՝ խորհրդատվություն և դերմատոսկոպիա ***
Հաստ աղու քաղցկեղ՝ թաքնված արյուն կղանքում
Շագանակագեղձի քաղցկեղ` պրոստատ-սպեցիֆիկ հակածին (C)*
Թոքի քաղցկեղ՝ ցածր ճառագայթման դեղաչափով ՀՇ (B)*։

ՎԱՐԱԿՆԵՐ

Հեպատիտ B (B)*
Հեպատիտ C (B)*։

ՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱՅԻՆ ՈՒՂԻ

Լյարդի, լեղապարկի, երիկամների, փայծաղի և փոքր կոնքի օրգանների ՈւՁՀ
Հելիկոբակտեր շնչառական թեստ
Արյան բիոքիմիական հետազոտություն/ֆերմենտներ, այդ թվում ՝

ալբումին (ALB)
բիլիռուբին ընդհանուր (BIL-T)
բիլիռուբին ուղղակի (BIL-D)
ասպարտատ ամինոտրանսֆերազա (AST)
ալանին ամինոտրանսֆերազա (ALT)
միզաթթու (UA)
կրեատինին (CREA)։

ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՏՈւԲԵՐԿՈւԼՈԶ

Սպիրոմետրիա։

ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տեսողության սրության զննություն / ավտորեֆրակտոմետրիա
Աչքի հատակի զննություն
Աչքի ճնշման զննություն
Ակնաբույժի խորհրդատվություն։

ՄԻԶԱՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Ուրոլոգի խորհրդատվություն
Ուրոֆլոումետրիա։

ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Նյարդաբանի խորհրդատվություն։

ԷՆԴՈԿՐԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա
Ներզատաբանի խորհրդատվություն։

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

Ատամնաբույժի զննություն
Օրթոպանտոմոգրամմա**։

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Արյան ընդհանուր ընդլայնված քննություն
Կոագուլոգրամմա, այդ թվում

պրոթրոմբինային ժամանակ,%, ՄՆՀ (PT, %, INR)
թրոմբինային ժամանակ (TT)
ակտիվացված թրոմբոպլաստինային ժամանակ (APTT)
ֆիբրինոգեն (FG։

ԹԵՐԱՊԵՎՏԻ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

ԴԻԵՏՈԼՈԳԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

(A, B, C)* Բժշկագիտական տեղեկատվության ապացուցողականության միջազգային ընդունված աստիճաններ

** Հետազոտությունը խորհուրդ է տրվում անցնել երկու տարին ﬔկ անգամ

*** Հետազոտությունը խորհուրդ է տրվում անցնել երեք տարին ﬔկ անգամ

LOADING