info@vardanants.am +374 (11) 59-21-00

Սեդա Քոչարյան

Սոնոգրաֆիստ

Լեզուներ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Աշխատանքային փորձ

25.12.2023-ից մինչ այժմ «Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոն, սոնոգրաֆիստ, Երևան,Հայաստան

01.05.2023-01.05.2024 «Էֆես» ապահովագրական ընկերություն, բժիշկ-խորհրդատու, Երևան, Հայաստան

01.09.2022-01.05.2023 «Ինգո Արﬔնիա» ապահովագրական ընկերություն, բժիշկ- խորհրդատու, Երևան, Հայաստան։

Կրթություն

2021-2023 Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկականհամալսարան, կլինիկական օրդինատուրա՝ ճառագայթային ախտորոշում, Հայաստան

2015-2021 Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, բուժական գործ, Հայաստան։

Ակադեﬕական ակտիվություն

28.02-03.03.2024 Ռադիոլոգիայի եվրոպական համագումար, Վիեննա, Ավստրիա

23-24.11.2023 «Ուսահոդի ﬕջազգային դասընթաց», ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Երևան

11.06.2023 Ռադիոլոգիայի հայկական 5-րդ համագումար, Ռադիոլոգների հայկական ասոցիացիա, Դիլիջան, Հայաստան

12-17.05.2023 Վերապատրաստման դասընթաց՝ «Ստորին վերջույթների երակային համակարգի դուպլեքս հետազոտություն» թեմայով, Ռադիոլոգիայի հայկականդպրոց, Երևան

07-09.03.2023 Սատելիտային սիմպոզիում՝ «Մանկական ռադիոլոգիայի հիմունքները», Open Medical Institute ծրագիր, Արաբկիր ԲԿ, Երևան

13.10.2022 Նեյրոանատոﬕայի կուրս՝ ԵՊԲՀ-ի «Քոբրեյն» ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոն, Երևան

05.06.2022 Ռադիոլոգիայի հայկական 4-րդ համագումար, Ռադիոլոգների հայկականասոցիացիա, Երևան

04.06.2022 «Նեյրոռադիոլոգիայի դասընթաց», Ռադիոլոգիայի եվրոպական դպրոց, Երևան

15-16.10.2021 Ոսկրամկանային համակարգի ճառագայթային ախտորոշմանֆրանս-հայկական սեﬕնար ևգործնական դաս, Եվրոպական ռադիոլոգիայիդպրոց, Երևան, Հայաստան։

Անդամակցություն մասնագիտական ﬕավորուﬓերին

2024-ից Ռադիոլոգների հայկական ասոցիացիայի անդամ։

LOADING