info@vardanants.am +374 (11) 59-21-00

Նաիրա Մելիք-Օհանջանյան

Ներզատաբան

Կրթություն

1984 Ավարտել է ԵՊԲՀ «բուժական գործ» մասնագիտությամբ
1984-1985 Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտում մասնագիտացել է ինտերնատուրայում Շտապ օգնության N2 հիվանդանոցում, ստացել է «Շտապ օգնության» բժիշկի որակավորում

Աշխատանքային փորձ

2013-մինչ օրս «Վարդանանց նորարարական բժշկության կենտրոն»

Ակադեմիական ակտիվություն

1997 Երևանի բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտում անցել է որակավորման բարձրացում «Կլինիկական էնդոկրինոլոգիայի» հարցեր մասնագիտական կատարելագործման դասընթաց

1998 Ստացել է լիցենզիա իրականացնելու «Էնդոկրինոլոգիա» մասնագիտական գործունեություն

1999 Հետդիպլոմային կրթության Ռուսաստանի բժշկական ակադեմիայում անցել է որակավորման բարձրացում «Էնդոկրինոլոգիա» մասնագիտական կատարելագործման դասընթաց

1999 Առողջապահության ազգային ինստիտուտում անցել է որակավորման բարձրացում «Շաքարային դիաբետ, ճարպակալում» մասնագիտական կատարելագործման դասընթաց

2002 Մասնակցել է «Մետաբոլիկ համախտանիշ. Կլինիկայի և բուժման ժամանակակից ասպեկտները» գիտական կոնֆերանսին

2013 Մասնակցել է «Կլինիկական էնդոկրինոլոգիա ժամանակակից հարցեր» դասընթացին

LOADING