info@vardanants.am +374 (11) 59-21-00

Աստղիկ Տեր-Վարդանյան

Թերապևտ

Լեզուներ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն։

Աշխատանքային փորձ

01.06․2015-ից մինչ այժմ «Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոն, թերապևտ, Երևան, Հայաստան

23․11․2010-ից մինչ այժմ «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր, թերապևտ, Երևան, Հայաստան

19․03․2008-01․06․2010 Երևանի Մ․Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, թերապիայի թիվ 1 ամբիոն, գիտաշխատող, Երևան, Հայաստան

17․06․2010-10․11․2010․ Թերապիայի թիվ 1 ամբիոնի ասիստենտ, Երևան, Հայաստան։

Կրթություն

15․09․2006․-15․09․2009 Երևանի Մ․Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, ասպիրանտուրա «Ներքին հիվանդություններ» մասնագիտությամբ՝ առկա ուսուցմամբ, Երևան, Հայաստան

01․09․2003-01․09․2006 Ակադեմիկոս Ս․ Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, կլինիկական օրդինատուրա՝ սրտաբանություն մասնագիտությամբ, Երևան, Հայաստան

01․09․1997-01․06․2003 Երևանի Մ․Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, բուժական գործ, Երևան, Հայաստան։

Դասավանդման փորձ

01․10․2006-10․11․2010 Երևանի Մ․Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (ԵՊԲՀ), թերապիայի թիվ 1 ամբիոն, ասպիրանտ, գիտաշխատող, ասիստենտ, Երևան, Հայաստան։

Վերապատրաստման դասընթացներ

03․10-18.11.2022 «Կլինիկական սրտաբանություն», ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան

23.10-08․12․2017 «Կլինիկական էլեկտրասրտագրության հիմունքներ», ԵՊԲՀ, Երևան

08-19․06․2015 «Ժամանակակից մոտեցումներ էխոսրտագրության վերլուծության ասպարեզում», ԵՊԲՀ, Երևան

01-12․09․2014 «Անհետաձգելի սրտաբանության ժամանակակից հարցեր», ԵՊԲՀ, Երևան

01․02-01․04․2011 «Սրտաբանություն», ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան։

Ակադեմիական ակտիվություն

07-08․05․2024 Միջազգային գիտաժողով՝ «Կանխարգելիչ Բժշկություն», ՀՀ ԱՆ, Ընտանեկան բժիշկների հայկական ասոցիացիա, Ներքին հիվանդությունների բժշկության հայկական ասոցիացիա (ՆՀԲՀԱ), Երևան, Հայաստան

17․10․2023 Գիտաժողով՝ «Ինտերնոլոգիա, մուլտիդիսցիպլինար թերապիա», ՀՀ ԱՆ, ՆՀԲՀԱ, Ընտանեկան բժիշկների հայկական ասոցիացիա, Երևան

07․07․2023 Սատելիտային սիմպոզիում՝ «Ներքին բժշկություն․ արդի խնդիրների ժամանակակից լուծումներ», ՀՀ ԱՆ, ՆՀԲՀԱ, Երևան

17․06․2023 Սեմինար՝ «Զարկերակային գերճնշումով և շաքարային դիաբետով կոմորբիդ հիվանդի օպտիմալ վարումը», ՀՀ ԱՆ, ՆՀԲՀԱ, Երևան

20-21․05․2023 Միջազգային գիտաժողով՝ «Համակցված ախտահարումների միջմասնագիտական քննարկում», ՀՀ ԱՆ, ՆՀԲՀԱ, Ընտանեկան բժիշկների հայկական ասոցիացիա, Երևան

21-22․10․2022 Ընտանեկան Բժշկության 9-րդ գիտաժողով, ՀՀ ԱՆ, Ընտանեկան բժշկության ակադեմիական միավորում, Երևան

17-19․05-2022 Ներքին հիվանդությունների բժշկության հայկական ասոցիացիայի VI կոնֆերանս՝ «Հետքովիդային բազմահամակարգային ախտահարումներ, թերապիա և ռեաբիլիտացիա», ՀՀ ԱՆ, ՆՀԲՀԱ, Երևան

14-15․05․2022 Սեմինար՝ «Սիրտ-անոթային հիվանդությունների վարման գլխավոր հայեցակետերը», ՀՀ ԱՆ, «Աստղիկ» ԲԿ, Երևան

15-16․10․2021 Ներքին և ընտանեկան բժշկության կոնգրես, ՆՀԲՀԱ, Ընտանեկան բժշկության ակադեմիական միավորում, Երևան

01-02․11․2019 Ընտանեկան բժշկության 7-րդ գիտաժողով, ՀՀ ԱՆ, Ընտանեկան բժշկության ակադեմիական միավորում, Երևան

22․07․2017 Սեմինար՝ «Առիթմոլոգիայի ակտուալ հարցեր», ՀՀ ԱՆ, «Էրեբունի» ԲԿ, Երևան

31․03․2017 Գիտագործնական սեմինար՝ «Սրտի իշեմիկ հիվանդության ախտորոշման և բուժման լավագույն պրակտիկաները», ՀՀ ԱՆ, Հայաստանի սրտաբանների աոցիացիա, Երևան, Հայաստան։

Գիտական հրապարակումներ

1. Տեր-Վարդանյան Ա․Հ․ «Կենսունակ սրտամկանի ախտորոշման որոշ ոչ ինվազիվ մեթոդների կիրառման օգտակարությունը», Медицинский Вестник Эребуни N3 (47),

էջ 23-31, 2011թ․

2. Տեր-Վարդանյան Ա․Հ․ «Իշեմիկ պրեկոնդիցիայի պաշտպանիչ նշանակությունը սրտամկանի համար», Медицинский Вестник Эребуни N3(47), էջ 32-44, 2011թ․

3. Սիսակյան Հ․Ս․, Տեր-Վարդանյան Ա․Հ․ «Դաստակի ուլտրաձայնային հետազոտության նշանակությունը կարպալ թունելի համախտանիշի ախտորոշման համար», Вопросы теоретической и клинической медицины, Том 12, N1(53), էջ 47-50, 2009թ․

4․ Տեր-Վարդանյան Ա․Հ․ «Զարկերակային ճնշման կարգավորման նպատակով կիրառվող դեղամիջոցների ազդեցությունը ԿԹՀ-ի ընթացքի վրա մետաբոլիկ համախտանիշով հիվանդների մոտ», Вопросы теоретической и клинической медицины, Том 12, N1(53), էջ 60-63, 2009թ․

5․ Տեր-Վարդանյան Ա․Հ․ «Զարկերակային հիպերտենզիայով հիվանդների մոտ կարպալ թունելի համախտանիշի զարգացման հավանականության գնահատումը» Медицинский Вестник Эребуни N2(38), 2009, էջ 89-94

6․ Տեր-Վարդանյան Ա․Հ․ Կարպալ թունելի համախտանիշը ներքին հիվանդությունների ոլորտում և նրա առաջացման կախվածությունը հեմոդինամիկ ցուցանիշներից

Медицинский Вестник Эребуни N1(33), էջ 17-22, 2011թ․

Մրցանակներ

2021թ․ - ԵՊԲՀ՝ Շնորհակալագիր COVID-19 համավարակի ընթացքում կատարած անձնուրաց աշխատանքի համար

2022 «Վարդանանց» ՆԲԿ՝ «Տարվա Բժիշկ» ամենօրյա նվիրված և անձնուրաց աշխատանքի համար։

LOADING