info@vardanants.am +374 (11) 59-21-00
Ակնաբուժություն
Կենտրոնական կլինիկա
1 աչքի տոմոգրաֆիա (Oct angiography) 20.000 AMD
Ակնաբույժի առաջնային խորհրդատվություն 10.000 AMD
Ակնաբույժի երկրորդային խորհրդատվություն 5.000 AMD
Ակնահատակի դիտում 3.000 AMD
Աչքի տոմոգրաֆիա (Oct angiography) 30.000 AMD
Ավտոռեֆրակտոմետրիա 2.500 AMD
Արցունքային ուղու զոնդավորում 40.000 AMD
Արցունքային ուղու լվացումներ 15.000 AMD
Բիոմիկրոսկոպիա 3.000 AMD
Խալազիոնի վիրահատական հեռացում 50.000 AMD
Կոպերի մերսում 2.000 AMD
Հարակնագնդային ներարկում 2.500 AMD
Ներակնային ճնշման որոշում 3.000 AMD
Ներակնային ներարկում 20.000 AMD
Ներկոպային ներարկում (դիպրոսպան, կենալոգ) 10.000 AMD
Պերիմետրիա եզրակացություն 10.000 AMD
Սրուրիան չեկապ 18.000 AMD
Տեսողության սրության որոշում և ակնոցի նշանակում ավտոռեֆրակտոմետրիայով 5.000 AMD
Օտար մարմնի հեռացում 5.000 AMD

LOADING