ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԲՈՒԺԶՆՆՈՒՄՆԵՐ

Ուրոլոգիական բուժզննում

Սույն փաթեթի շրջանակներում  «Վարդանանց» ՆԲԿ-ն մատուցում է մի շարք բժշկական ծառայություններ ուղղված 35-տարեկանից բարձր տղամարդկանց մոտ ուրոլոգիական տարածված խնդիրների կանխարգելմանն և վաղաժամ հայտնաբերմանը: Ծրագիրը բաղկացած է չորս փոխկապակցված փուլերից:

 Մասնագետի առաջնային խորհրդատվություն

-    Բժիշկ ուրոլոգի զննում
-    Անհատական ռիսկի գործոնների քննարկում
-    Անթրոպոմետրիա

Լաբորատոր քննություններ

-    Արյան ընդհանուր քննություն
-    Մեզի ընդհանուր քննություն
-    Կրեատինին և միզանյութ
-    Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածնի որոշում (PSA)
-    Խլամիդիաների հակածնի որոշում (CHL-tr Ag)
-    Միզուկի քսուքի հետազոտություն

Գործիքային քննություններ

-    Որովայինի և փոքոր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ
-    Ռեկտալ հետազոտություն  
-    Ուրոֆլոմետրիյա

         
Եզրափակիչ խորհրդատվություն և արդյունքների  ամփոփում

-    Տվյալների վերլուծություն և քննարկում
-    Արդյունքների  տրամադրում  էլեկտրոնային կրիչներով
-    Կենսակերպի և սննդակարգի վերաբերյալ խորհուրդներ
-    Դեղատոմսերի դուրս գրում, քաղվածքների և/կամ տեղեկանքների տրամադրում


Բուժզննման տևողություն` 24-48 ժամ
Արժեք` 39 900 Դրամ

Եթե ըստ բժշկական ցուցման որոշ հետազոտություններ չեն կատարվում, համապատասխանաբար գումարը զեղչվում է:

Яндекс.Метрика