ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳ

Կենտրոնում գործում են ֆիքսված գներ բոլոր ծառայությունների համար.

Մասնագետի առաջնային խորհրդատվություն 7000 դրամ

Մասնագետի երկրորդային խորհրդատվություն 3500 դրամ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿ
ԳԻՆ

 

Մասնագետի տնային այց

15,000

Մասնագետի կրկնակի տնային այց տվյալ պաթոլոգիայի կապակցությամբ

7,000

Հրավիրված մասնագետի խորհրդատվություն

10,000

Հրավիրված մասնագետների կրկնակի խորհրդատվություն

7,000

Ոլորտի առաջատար մասնագետների խորհրդատվություն

25,000

Բուժքրոջ տնային հերթապահություն և խնամք՝ առավելագույն տևողություն օրեկան 8 ժամ (առանց միջամտությունների) 10,000
Բուժքրոջ տնային հերթապահություն և խնամք՝ առավելագույն տևողություն օրեկան 8 ժամ (ներառյալ միջամտություններ՝ մ/ն, ն/ն, ն/կ) 12,000 
ՌԱԴԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ՈՒլտրաձայնային  հետազոտություններ

 

Որովայնի օրգանների համալիր սոնոգրաֆիա

7,000

Փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա (տրանսաբդոմենալ)

7,000

Վահանագեղձի սոնոգրաֆիա

7,000

Կրծքագեղձերի սոնոգրաֆիա

7,000

Միզուղիների սոնոգրաֆիա 7,000

Ամորձիների սոնոգրաֆիա

7,000

Որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների համալիր սոնոգրաֆիա

10,000

Փոքր կոնքի օրգանների և ամորձիների սոնոգրաֆիա

10,000

Պարանոցի օրգանների համալիր սոնոգրաֆիա

10,000

Փոքր կոնքի օրգանների և կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա

10,000

Որովայնի, փոքր կոնքի օրգանների և վահանագեղձի համալիր սոնոգրաֆիա

13,000

Որովայնի, փոքր կոնքի օրգանների և կրծքագեղձերի համալիր սոնոգրաֆիա 13,000

Որովայնի, փոքր կոնքի օրգանների, վահանագեղձի,
կրծքագեղձե և մեկ այլ ցանկացած հատվածի համալիր սոնոգրաֆիա 

18,000

Փափուկ հյուսվածքների և ենթամաշկային գոյացությունների սոնոգոգրաֆիա

4,000

Մեկ հոդի սոնոգրաֆիա

7,000

Երկու հոդի սոնոգրաֆիա

10,000

Ֆուլիկուլոմետրիա՝ առաջին այցելություն

4,000

Ֆուլիկուլոմետրիա՝ լրացուցիչ այցելություն 1,500

Հղիության սոնոգրաֆիկ որոշում

5,000

Պտղի սոնոգրաֆիա

7,000

Պտուտային փորձ 10,000
Վահանագեղձի Էլաստոգրաֆիա 10,000
Սոնոգրաֆիա մեկ հատված տնային պայմաններում 15,000
Սոնոգրաֆիա երկու կամ ավելի հատված տնային պայմաններում 20,000
Կոնք-ազդրային հոդավորման սոնոգրաֆիա մեկ հատված (մինչև 7 ամսական երեխաների համար) 10,000
Կոնք-ազդրային հոդավորման սոնոգրաֆիա երկու հատված (մինչև 7 ամսական երեխաների համար) 15,000
Ներհեշտոցային հետազոտություն 10,000
Լրացուցիչ ներհեշտոցային հետազոտություն 3,000
Պտղի սոնոգրաֆիա (G)
5,000
Փոքր կոնքի օրգանների կրկնակի սոնոգրաֆիա 3,500
Թոքային սինուսների ՈւՁՀ 3,000
Ռենտգեն հետազոտություններ  
Թոքերի ռենտգեն հետազոտություն 6,000

Որովայնի խոռոչի ռենտգեն հետազոտություն

6,000

Աղի-ստամոքսային տրակտի վերին հատվածի ռենտգեն հետազոտություն

8,000
Աղի-ստամոքսային տրակտի դինամիկ հետազոտություն 15,000
Իրիգոսկոպիա 20,000

Գանգի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն

6,000

Քթի հարակից խոռոչների ռենտգեն հետազոտություն

6,000

Թուրքական թամբի ռենտգեն հետազոտություն

6,000

Քթի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն

6,000
Հիստերոսալպինգոգրաֆիա 27,000

Ոտնաթաթի ռենտգեն հետազոտություն

6,000

Դաստակի ռենտգեն հետազոտություն

6,000

Մեկ հոդի ռենտգեն հետազոտություն (2 դիրքով)

7,000

Երկու հոդի ռենտգեն հետազոտություն (2 դիրքով)

10,000
Արմնկային հոդի հետազոտություն 7,000
Ճաճանչ-դաստակային հոդի հետազոտություն 7,000
Ծնկան հոդի հետազոտություն 7,000
Սրունք-թաթային հոդի հետազոտություն 7,000
Ստործնոտ-քունքային հոդի հետազոտություն 7,000
Կոնք-ազդրային հոդի հետազոտություն 7,000
Ողնաշարի պարանոցային հատվածի հետազոտություն 8,000
Ողնաշարի կրծքային հատվածի հետազոտություն 8,000
Ողնաշարի գոտկա-սրբանային հատվածի հետազոտություն 8,000

Երկար խողովակային ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն

6,000

Մատի ռենտգեն հետազոտություն

4,000

Ողնաշարի մեկ հատվածի ռենտգեն հետազոտություն

8,000

Ողնաշարի հաջորդ լրացուցիչ մեկ հատվածի ռենտգեն հետազոտություն

6,000
Ողնաշարի ռենտգեն հետազոտություն մեկ հատված մեկ դիրքով 4,000

Կոնքի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն

8,000

Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ռենտգեն հետազոտություն՝ ֆունկցիոնալ փորձերով

12,000

Ողնաշարի գոտկային հատվածի ռենտգեն հետազոտություն՝ ֆունկցիոնալ փորձերով

13,000
Կրունկոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն 6,000
Պոչուկի ռենտգեն հետազոտություն 5,000
Ուսահոդի հետազոտություն 7,000
Թվային ժապավենի տրամադրում 2,000
CD տրամադրում 500
Կրկնակի ռենտգեն հետազոտություն 3,000
Համակարգչային տոմոգրաֆիա  
Քթի հարակից խոռոչների, ակնակապիճների հետազոտություն 20,000
Քունքոսկրերի հետազոտություն 30,000
Ծնոտի հետազոտություն 25,000
Գլխի հետազոտություն 40,000
Պարանոցի հետազոտություն 30,000
Պարանոցի հետազոտություն՝ ներերակային կոնտրաստավորումով 50,000
Մեկ հատվածի հետազոտություն 40,000
Երկու հատվածի հետազոտություն 55,000
Երեք հատվածի հետազոտություն 60,000
Չորս և ավել հատվածի հետազոտություն 65,000
Հոդերի հետազոտություն 30,000
Մեկ հատվածի հետազոտություն՝ բոլյուսային կոնտրաստավորմամբ 60,000
Երկու հատվածի հետազոտություն՝ բոլյուսային կոնտրաստավորմամբ 70,000
Երեք հատվածի հետազոտություն՝ բոլյուսային կոնտրաստավորմամբ 80,000
Չորս հատվածի հետազոտություն՝ բոլյուսային կոնտրաստավորմամբ 90,000
ՀՏ անգիոգրաֆիա՝ ներերակային բոլյուսային կոնտրաստավորմամբ 95,000
Դիսկի մեկնաբանում 10,000
Դիսկի կամ նկարների կրկնակի տրամադրում 5,000
Կոմբինացված ՀՏ հաստ աղիքի կոնտրաստային հոգնայով 70,000
Կոմբինացված ՀՏ հաստ աղիքի կոնտրաստային հոգնայով
(բոլյուսային կոնտրաստով)
85,000
Կոմբինացված ՀՏ ուռոգրաֆիայով 70,000
ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Հոլտեր հետազոտություն 15,000

Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ)

2,000

Էխոսրտագրություն

10,000

Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ) (տնային այց)

10,000

Սրտաբանի կոմպլեքս խորհրդատվություն
(ներառյալ ԷՍԳ և էխոսրտագրություն (ԷՍԳ)

15,000

Մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն՝ մեկ հատված

15,000

Մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն՝ լրացուցիչ հատվածով

6,000

Աորտայի որովայնի հատվածի դուպլեքս հետազոտություն

15,000

Պարանոցի մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն

15,000

ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Բիոմիկրոսկոպիա

3,000

Ակնահատակի դիտում

3,000

Ներակնային ճնշման որոշում

3,000

Ռեֆրակցիայի որոշում

3,500

Կոպերի մերսում

2,000

Հարակնագնդային ներարկում

2,500

Օտար մարմնի հեռացում

5,000

Ավտոռեֆրակտոմետրիա 2,500
Տեսողության սրության որոշում և ակնոցի նշանակում 2,500
Տեսողության սրության որոշում և ակնոցի նշանակում ավտոռեֆրակտոմետրիայով 5,000

ՔԿԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Հայմորյան խոռոչի պունկցիա

5,000

Ծծմբային խցանի հեռացում միակողմանի

5,000

Ծծմբային խցանի հեռացում երկկողմանի

8,000

Եվստախյան փողերի փչում

7,000

Քթային արյունահոսության դադարեցում

5,000

Անոթի այրում

5,000

Վիբրոմերսում

5000

Լակունաների լվացում

10,000

Քթի, ականջի օտար մարմնի հեռացում

5,000

Աուդիոմետրիա 5,000
ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
Միզապարկի կատետերիզացիա/Կատետերի փոխարինում (առանց կատետերի արժեքի) 8,000
Միզապարկի կատետերիզացիա/Կատետերի փոխարինում (կատետերը ներառյալ) 10,000
Ամորձու, մակամորձու, սերմնաբշտերի և առնանդամի բորբոքային հիվանդությունների բուժում (առանց դեղորայքի գնի) 30,000
Սեռավարակների բուժում (առանց դեղորայքի գնի,յուրաքանչյուր սեռավարակ) 25,000
Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի դեղորայքային բուժում 25,000
Սեռական թուլության բուժում (Էրեկտիլ դիսֆունկցիա) (առանց դեղորայքի արժեքի) 30,000
Խրոնիկական պրոստատիտի բուժում (առանց դեղորայքի արժեքի) 30,000
Խրոնիկակա պիելոնեֆրիտի բուժում (առանց դեղորայքի արժեքի) 20,000
Վաղաժամ սերմնաժայթքում (առանց դեղորայքի արժեքի) 20,000
Տղամարդու տարիքային անդրոգենային անբավարարության բուժում (առանց դեղորայքի արժեքի) 30,000
Շագանակագեղձի 1 մերսում 5,000
Երիկամային խիթի կոնսերվատիվ բուժում (առանց դեղորայքի արժեքի) 15,000
Ցիստիտի բուժում կանանց մոտ (առանց դեղորայքի արժեքի) 20,000
Ինտերստիցիալ ցիստիտ, ուրետրալ սինդրոմ, ցիստալոգիա, նեյրոգեն միզապարկ 20,000
Էնուրեզ 20,000
Պարաֆիմոզի ուղղում 20,000
Տղամարդու անպտղություն 30,000
Ուրոֆլոմետրիա 7,000

ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՆԱՊ-ի տեղադրում

16,000

ՆԱՊ-ի հեռացում

6,000

Կոլպոսկոպիա 8,000

Սեռավարակների բուժում

25,000

Արգանդի խոռոչից ասպիրատի նմուշառում Պայպելի զոնդով 10,000
Արգանդի պարանոցի նշակետային բիոպսիա ռադիոալիքային եղանակով 10,000
Մեկ կանդիլոմայի հեռացում, ռադիոալիքային եղանակով 15,000
2-3 կանդիլոմայի հեռացում, ռադիոալիքային եղանակով 25,000
4 և ավել կանդիլոմայի հեռացում, ռադիոալիքային եղանակով 35,000
Արգանդի պարանոցի էկտոպիայի ռադիոալիքային բուժում 25,000
Արգանդի պարանոցի պոլիպի հեռացում ռադիոալիքային եղանակով 30,000
Արտաքին սեռական օրգանների սրածայր կոնդիլոմաների բուժում 8,000
Արգանդի պարանոցի էկտոպիայի  բուժում սոլկովագինով 15,000
Բակ վագինոզի բուժում 7,000
Սնկային կոլպիտի բուժում 7,000
Ոչ սպեցեֆիկ կոլպիտի բուժում 7,000
Գինեկոլոգիական մերսում՝ վագինիզմի բուժում (վճարումը յուրաքանչյուր այցի համար) 3,000
Ոչ արյունային կոլպոէլոնգացիա՝ հեշտոցի առատների ոչ վիրահատական շտկում (վճարումը յուրաքանչյուր այցի համար) 3,000
Կոնդիլոմաների և պապիլոմաների բուժում սոլկոդերմով 15,000
Շեքի և հեշտոցի կիստաների հեռացում՝ ռադիոալիքային եղանակով 30,000
1 գենիտալ նևուսների հեռացում՝ ռադիոալիքային եղանակով 15,000
2 և ավելի գենիտալ նևուսների հեռացում ռադիոալիքային եղանակով 30,000
Արգանդի պարանոցի էկսցիզիա՝ ռադիոալիքային եղանակով 30,000
Արգանդի պարանոցի կոնիզացիա՝ ռադիոալիքային եղանակով 60,000
Արգանդի պարանոցի նշակետային բիոպսիա կոլպոսկոպիայի ընթացքում 13,000
Արգանդի պարանոցի հետծննդաբերական սպիական դեֆորմացիայի բուժում՝ ռադիոալիքային եղանակով 15,000
Արգանդի պարանոցի լեյկոպլակիայի ռադիոալիքային բուժում 25,000
Աճուկային ավշային հանգույցների բորբոքային պրոցեսների Լազերոթերապիա (1 օր) 3,000
Աճուկային ավշային հանգույցների բորբոքային պրոցեսների Լազերոթերապիա 30,000
Արգանդի պարանոցի և հեշտոցի  բորբոքային պրոցեսների Լազերոթերապիա (1 օր) 3,000
Արգանդի պարանոցի և հեշտոցի  բորբոքային պրոցեսների Լազերոթերապիա 30,000
Բարտոլինյան գեղձի բորբոքային պրոցեսների Լազերոթերապիա (1 օր) 3,000
Բարտոլինյան գեղձի բորբոքային պրոցեսների Լազերոթերապիա 10,000
Կանանց արտաքին օրգանների  հիվանդությունների լազերոթերապիա (1 օր) 3,000
Կանանց արտաքին օրգանների  հիվանդությունների լազերոթերապիա 20,000
Կանացի արտաքին օրգանների դիստրոֆիկ հիվանդությունների լազերոթերապիա (1 օր) 3,000
Կանացի արտաքին օրգանների դիստրոֆիկ հիվանդությունների լազերոթերապիա 35,000
Կանացի ներքին օրգանների ոչ սպեցիֆիկ բորբոքային պրոցեսների Լազերոթերապիա (1 օր) 3,000
Կանացի ներքին օրգանների ոչ սպեցիֆիկ բորբոքային պրոցեսների Լազերոթերապիա 28,000
Կանացի օրգանների բարդացված վերքերի բորբոքային պրոցեսների Լազերոթերապիա (1 օր) 3,000
Կանացի օրգանների բարդացված վերքերի բորբոքային պրոցեսների Լազերոթերապիա 10,000
Կանացի օրգանների հերպեսների Լազերոթերապիա (1 օր) 3,000
Կանացի օրգանների հերպեսների Լազերոթերապիա 15,000
Կանացի օրգանների ռեֆլեքսոթերապիա (1 օր) 3,000
Կանացի օրգանների ռեֆլեքսոթերապիա 28,000
Պտուկների ճաքերի, կրծքագեղձի բորբոքումների և կրծքով կերակրման խթանման  Լազերոթերապիա (1 օր) 3,000
Պտուկների ճաքերի, կրծքագեղձի բորբոքումների և կրծքով կերակրման խթանման  Լազերոթերապիա 28,000
Փողային անպտղության Լազերոթերապիա (1 օր) 3,000
Փողային անպտղության Լազերոթերապիա 25,000
ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
Էլեկտրանեյրոմիոգրաֆիա 15,000

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Ընդհանուր Կլինիկական Հետազոտություններ

 

Արյան նմուշառում 1,000

Արյան ընդհանուր հետազոտություն (CBC)

1,500

Արյան ընդհանուր հետազոտություն+լեյկոֆորմուլա (CBC+DIF)

2,000

Արյան ընդհանուր հետազոտություն+լեյկոֆորմուլա+ԷՆԱ (CBC+DIF+ESR)

3,000

ԷՆԱ (Էրիթրոցիտների նստեցման արագություն) (ESR)

1,000

Մեզի ընդհանուր հետազոտություն

2,000

Կանացի քսուքի հետազոտություն

2,000

PAP քսուք

5,000

Տղամարդու քսուքի հետազոտություն

2,000

Շագանակագեղձի հեղուկի հետազոտություն

3,000

Արյան խումբ և ռեզուս գործոն (Blood Gr/Rh) 2,000
Թաքնված արյուն կղանքի մեջ 3,000

Կենսաքիմիական հետազոտություններ

 

Ընդհանուր սպիտակուց (TP)

1,000

Ալբումին (ALB)

1,000

Գլյուկոզա (GLUC)

1,000

Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին (Hb-A1C)

5,000

Խոլեստերին (CHOL)

1,000

Տրիգլիցերիդներ (TG)

1,500

Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ (HDL-C)

1,500

Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ (LDL-C)

2,000

Բիլիռուբին ընդհանուր (BIL-T)

1,000

Բիլիռուբին ուղղակի (BIL-D)

1,000

Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազա (AST)

1,000

Ալանին ամինոտրանսֆերազա (ALT)

1,000

Գամմա- գլուտամիլ տրանսֆերազա (GGT)

1,000

Լակտատդեհիդրագենազա (LDH)

1,000

Հիմնային ֆոսֆատազա (ALP)

1,000

Լիպազա (LIPC)

1,500

Միզանյութ (UREA)

1,000

Կրեատինին (CREA)

1,000

Ալֆա-ամիլազա (AMYL)

1,000

Պանկրեատիկ-ամիլազա (P-AMYL)

1,000

Միզաթթու (UA)

1,000

Մագնեզիում (Mg)

1,000

Ֆոսֆոր (P)

1,000

Կալցիում (Ca)

1,000

Կրեատինկինազա (CK)

2,000

Կրեատինկինազա MB (CK-MB)

3,500

Ռեբերգի փորձ (Rehberg sample)

 2,000

Գլյուկոզա (մազանոթային արյուն) 1,000

Մեզի կենսաքիմիական հետազոտություններ 

 

Ալբումին մեզի մեջ (ALBT/Urine)

1,000

Մագնեզիում (Mg/Urine)

1,000

Ֆոսֆոր (P/Urine)

1,000

Կալցիում (Ca/Urine)

1,000

Գլյուկոզա (GLUC/Urine) (ցանկացած չափաբաժին)

1,000

Միզանյութ (UREA/Urine)

1,000

Կրեատինին (CREA/Urine)

1,000

Ալֆա-ամիլազա (AMYL/Urine)

1,000

Միզաթթու մեզի մեջ (UA/Urine)

1,000

Պանկրեատիկ-ամիլազա (P-AMYL/Urine) 1,000

Օնկոմարկերներ

 

Ալֆա-ֆետոպրոտեին (AFP)

5,000

Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին ընդհանուր (T-PSA)

5,000

Ազատ պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին (F-PSA)

5,000

Ուռուցքային հակածին (CA 15-3)

6,000

Ուռուցքային հակածին (CA 19-9)

6,000

Ուռուցքային հակածին (CA 125)

6,000

Ձվարանների էպիթելիալ ուռուցքային մարկեր (HE4)

10,000

Կարցինոէմբրիոնալ հակածին (CEA)

6,000

Բետտա-2 միկրոգլոբուլին (β-2 microglobulin)

6,000

 Ոսկրային մարկերներ

 

Վիտամին D (Vit D)

10,000

Պարատ հորմոն (PTH)

6,000

Կոագուլոգրամմա

 

Պրոթրոմբինային ժամանակ, տոկոս, ՄՆՀ (PT, %, INR)

1,000

Թրոմբինային ժամանակ (TT)

1,000

Ակտիվացված թրոմբոպլաստինային ժամանակ (aPTT)

1,000

Ֆիբրինոգեն (FG)

1,500

Անտիթրոմբին (AT3)

5,000

Գայլախտային (լուպուս) անտիկոագուլյանտ (TPP LA)

5,000

Անեմիաներ

 

Ֆերիտին (Ferritin)

6,000

Վիտամին B12 (Vit B12)

6,000

Երկաթ (Iron)

1,000

Ֆոլաթթու (Folate)

6,000

Բորբոքման մարկերներ (քանակական)

 

C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP) (քանակական)

3,500

Ռևմատոիդ գործոն ( RF) (քանակական)

3,500

Հակաստրեպտոլիզին-Օ (ASO) (քանակական)

3,500

Ռևմատոիդ արտրիտ

 

Ցիտրուլինային ցիկլիկ պեպտիդի հակամարմիններ (Anti-CCP)

12,000

Իմունոգլոբուլիններ

 

Իմունոգլոբուլին E (IgE)

5,000

Վահանագեղձի հորմոններ

 

Թիրօքսին (T4)

5,000

Ազատ թիրօքսին (fT4)

5,000

Տրիյոդթիրոնին (T3)

5,000

Ազատ տրիյոդթիրոնին (fT3)

5,000

Թիրեոտրոպ հորմոն (TSH)

5,000

Թիրեոպերօքսիդազի հակամարմիններ (Anti-TPO)

6,000

Թիրեոգլոբուլինի հակամարմիններ (Anti-TG)

6,000

Թիրեոգլոբուլին (TG)

5,000

Հորմոնալ հետազոտություններ

 

Խորիոնալ գոնադոտրոպին  (β-HCG)

5,000

Լյուտեինացնող հորմոն (LH)

5,000

Ֆոլիկուլխթանող հորմոն (FSH)

5,000

Պրոլակտին (PRL)

5,000

Պրոգեստերոն (PROG)

6,000

Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-սուլֆատ (DHEA-S)

6,000

Տեստոստերոն ընդհանուր (TEST)

6,000

Ազատ և բիոհասանելի տեստոստերոն, անդրոգեն ինդեքս (F-TEST, Bioavailable, FAI)

10,000

Ստերոիդ կապող գլոբուլին (SHBG)

6,000

Էստրադիոլ (E2)

5,000

C-պեպտիդ (C-Peptide)

6,000

Ինսուլին (Insulin)

6,000

Կորտիզոլ (Cortisol)

5,000

Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն (ACTH)

5,500

Ինֆեկցիաներ

 

Հերպես վիրուս-1 IgG հակամարմիններ (HSV-1 IgG) (որակական)

6,000

Հերպես վիրուս-2 IgG հակամարմիններ (HSV-2 IgG) (որակական)

6,000

Ցիտոմեգալովիրուս IgM հակամարմիններ (CMV IgM) (որակական)

6,000

Ցիտոմեգալովիրուս IgG հակամարմիններ (CMV IgG) (քանակական)

6,000

CMV lgG avidity (հակածին-հակամարմին կապի ուժը) (որակական)

13,000

Խլամիդիոզի հակածին (CHL-tr Ag) (որակական)

6,000

Տրեպոնեմա պալլիդում (Սիֆիլիս) ընդհանուր հակամարմիններ  -Syphilis total Ab

5,000

Տրեպոնեմա պալլիդում (Սիֆիլիս) հակամարմիններ  - Syphilis Rapid Test IgG, IgM

3,000

Հեպատիտ Bs հակածին (HBsAg) (որակական)

6,000

Հեպատիտ C ընդհանուր հակամարմիններ (HCV-Ab) (որակական)

8,000

Հեպատիտ C ընդհանուր հակամարմիններ (HCV-Ab) (սքրինինգ-թեստ)

3,000

Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզի սպեցիֆիկ հակամարմիններ (IM)

3,000

Բրուցելյոզի ընդհանուր հակամարմիններ (Rose-Bengal)

3,000

Ուրեապլազմա/Միկոպլազմա հակածին (Urea/Myco Ag.) (որակական)

6,000

Հեպատիտ (PCR մեթոդով) 10,000
Հյուսվածաբանական հետազոտություն 15,000

Այլ լաբորատոր հետազոտություններ

 

Իոնիզացված նատրիում (Na+)

1,000

Իոնիզացված կալիում (K+ )

1,000

Իոնիզացված կալցիում (Ca+)

1,000

Դ-դիմեր (D-Dimer)

8,000

Կալցիտոնին (Calcitonin) 8,000
Պրոինսուլին (Proinsulin) 6,000
Հակամյուլլերյան հորմոն (AMH, Anti-Mullerian Hormone) 8,000
Հականուկլեար հակամարմիններ (ANA) 6,000
Մարդու իմունանբավարարության վիրուս (HIV) 6,000
Հղիության հետ ասոցացված շիճուկային սպիտակուց (PAPP-A) 10,000
17-OH Պրոգեստերոն (17-OH Progesterone) 6,000
Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ (anti-Phospholipid Ig G) 7,500
Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ (anti-Phospholipid Ig M) 7,500
Հոմոցիստեին (Homocystein) 14,000
Միզասեռական արտադրության բակտերիոլոգիական հետազոտություն 8,000
Էփշտեյն-Բար հակածին (EBV Ag) 6,000
Մարդու պապիլոմավիրուս ՄՊՎ - 16, 18 տեսակներ  (HPV 16, 18) 6,000
Մարդու պապիլոմավիրուս ՄՊՎ (HPV) - 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 տեսակներ - որակական 10,000
Մարդու պապիլոմավիրուս ՄՊՎ (HPV) - 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 տեսակներ - քանակական 30,000
Միզասեռական արտադրության բակտերիոլոգիական հետազոտություն (Cito) 20,000
Էխինակոկի նկատմամբ հակամարմիններ (Echinococcus IgG) 7,000
Հելիկոբակտեր պիլորիի հակամարմիններ IgG 6,000
Տրիխոմանադա (PCR-մեթոդ) 6,000
Գոնոռեա (PCR-մեթոդ) 6,000
Մեզի բակտերիոլոգիական հետազոտություն 8,000
Հեպատիտ C ՌՆԹ քանակական հետազոտություն (HCV-quant.) 50,000
Հեպատիտ C-գենոտիպ (HCV-genotype) 50,000
Ազատ խորիոնալ գոնադոտրոպին (βHCG) 10,000
Հեպատիտ C ՌՆԹ որակական հետազոտություն (HCV-qual.) 10,000
Տրանսֆերրին 1,500
Տոքսոպլազմա (PCR-մեթոդ) 6,000
Հերպես վիրուս HSV I-II (PCR-մեթոդ) 6,000
Ցիտոմեգալովիրուս (PCR-մեթոդ) 6,000
Օստեոկալցին (N-MID Osteocalcin) 7,000
Կոլագենի քայքայման արգասիք (β-Cross Laps) 8,000
Ոսկրային հենքի ձևավորման մարկեր (Total P1NP) 12,500
Ցիտրուլինային ցիկլիկ պեպտիդի հակամարմիններ (Anti-CCP) 12,000
Թիրեոտրոպ հորմոնի ռեցեպտորների հակամարմիններ (Anti-TSHR) 12,000

Տոքսոպլազմոզ IgM հակամարմին (TOXO-IgM) (որակական)

6,000

Տոքսոպլազմոզ IgG հակամարմին  (TOXO-IgG) (քանակական)

6,000
Իմունոգլոբուլին G (IgG) 4,000
Իմունոգլոբուլին M (IgM) 4,000
Իմունոգլոբուլին A (IgA) 4,000
Խլամիդիա IgG 6,000
Ուրեապլազմա IgG 6,000
Վահանաձև գեղձի պունկտատի ցիտոլոգիկ հետազոտություն 15,000
Կրծքագեղձի պունկտատի ցիտոլոգիկ հետազոտություն 15,000
Այլ լաբորատոր ծառայություններ  
Արյան ցենտրիֆուգում 4,000
Հելիկոբակտեր պիլորի (շնչառական տեստ) 6,500
Ազատ Էսթրիոլ (E3-free estriol) 6,000
Խլամիդիա (PCR) 6,000
Ուրեապլազմա (PCR) 6,000
Միկոպլազմա (PCR) 6,000
Էփշտեյն-Բար հակածին (EBV Ag) քանակական 20,000
Տրանսֆերին 1,500
Շիճուկի՝ երկաթ կապող ընդհանուր հատկություն 3,000
Աչքի մանրէաբանական հետազոտություն 8,000
Կաթի մանրէաբանական հետազոտություն 8,000
Բերանի խոռոչի քթըմպանի հետազոտություն 8,000
Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն 8,000
Գլուկոզոտոլերանտ թեստ (գլյուկոզայի չափում՝ քաղցած և շաքարի գերօգտագործումից 2 ժամ անց) 2,000
Ռետիկուլոցիտներ 2,000
ԱՅԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
Հելիկոբակտեր թեստ գաստրոսկոպիայի ժամանակ 7,000
Ստրեպ-թեսթ 4,000
Սպիրոմետրիա 6,000
Անթրոպոմետրիա` մարմնի կոմպոզիտային բաղադրության որոշմամբ 2,000
Սպիրոմետրիա՝ բրոնխալայնիչ փորձով 8,000

ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Ներհոդային պունկցիա

5,000

Վահանագեղձի պունկցիա

25,000

Կրծքագեղձի պունկցիա

10,000

Ներհոդային ներարկում (առանց դեղամիջոցի արժեքի)

5,000

Միջմկանային ներարկում

1,000

Ենթամաշկային ներարկում

1,000

Ներերակային ներարկում

1,500

Միջմկանային/ Ենթամաշկային/Ներերակային ներարկում տնային պայմաններում

5,000

Ներերակային կաթիլային ներարկում

3,000

Ներերակային կաթիլային ներարկում տնային պայմաններում

8,000

Հետազոտվող նյութի վերցնում (ավելացվում է ընդհանուր արժեքին)

1,000

Հետազոտվող նյութի վերցնում տնային պայմաններում
(ավելացվում Է ընդհանուր արժեքին)

4,000

Վիրակապություն

3,000

Բուժական ինհալացիա (1 սեանս)

1,500

Բուժական ինհալացիա տանը (1 օր)

1,500

Գաստրոսկոպիա 1

15,000

Կոլոնոսկոպիա

20,000

Կոլոնոսկոպիա բիոպսիայով 25,000
Գաստրոսկոպիա բիոպսիայով 1 18,000
Վերին վերջույթի գիպսային անշարժացում 15,000
Վահանաձև գեղձի հանգուցային գոյացությունների էթանոլային սկլերոթերապիա 50,000
Կերակրափողի ստենտավորում 150,000
Գաստրոսկոպիա H.pylori արագ ուրեզային թեստով 22,000
Ներաճած եղունգի բուժում տեղային անզգայացմամբ (1 մատի համար) 20,000
Եղունգի ամբողջական հեռացում տեղային անզգայացմամբ (1 մատի համար) 15,000
Վիրակապություն 3,000
Ներհոդային պունկցիա, դեղորայքի ներարկում 12,000
Կ/ա հոդի պունկցիա 20,000
Հարհոդային, հարջլային, հարկապանային արգելափակում (բլոկադա) 12,000
Մակերեսային տեղակայված օտար մարմնի հեռացում 20,000
Մակերեսային վերքի առաջնային վիրաբուժական մշակում, մոտեցնող վիրակապի տեղադրում 10,000
Մակերեսային վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում, տեղային անզգայացում, կարում 20,000
Մակերեսային տեղակայված փափուկ հյուսվածքային գոյացության հեռացում՝ տեղային անզգայացմամբ 30,000
Ներաճած եղունգի բուժում տեղային անզգայացմամբ (1 մատի համար) 20,000
Եղունգի ամբողջական հեռացում տեղային անզգայացմամբ (1 մատի համար) 15,000
Վիրակապություն 3,000
Ներհոդային պունկցիա, դեղորայքի ներարկում 12,000
Կ/ա հոդի պունկցիա 20,000
Հարհոդային, հարջլային, հարկապանային արգելափակում (բլոկադա) 12,000
Մակերեսային տեղակայված օտար մարմնի հեռացում 20,000
Մակերեսային վերքի առաջնային վիրաբուժական մշակում, մոտեցնող վիրակապի տեղադրում 10,000
Մակերեսային վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում, տեղային անզգայացում, կարում 20,000
Մակերեսային տեղակայված փափուկ հյուսվածքային գոյացության հեռացում՝ տեղային անզգայացմամբ 30,000
Գաստրոսկոպիա՝ անեստեզիայով 35,000
Գաստրոսկոպիա և բիոպսիա՝ անեստեզիայով 38,000
Կոլոնոսկոպիա՝ անեստեզիայով 40,000
Կոլոնոսկոպիա բիոպսիայով՝ անեստեզիայով 45,000
Վարիկոզ երակների լիգավորում 130,000
Օտար մարմնի հեռացում 8,000
Արյունահոսության դադարեցում 100,000
Արյունահոսության դադարեցում՝ կլիպսով 150,000
Գաստրոստոմայի տեղադրում 100,000
էնդոսկոպիկ պոլիպէկտոմիա (1-2 պոլիպ) 120,000
էնդոսկոպիկ պոլիպէկտոմիա (3 և ավելի պոլիպներ) 150,000
Դուոդենալ զոնդի տեղադրում 40,000
Բալոնային դիլատացիա (4-5 այցելություն) 120,000
Կերակրափողի բուժավորում 100,000
Բալոնի տեղադրում ստամոքսում 200,000
Բալոնի տեղադրում ստամոքսում (բալոնը հիվանդի կողմից) 180,000
Անեստեզիա 20,000
Թթվածնային թերապիա (1 ժամի արժեք) 2,000
Թթվածնային թերապիա՝ տնային պայմաններում (8 ժամվա արժեք) 16,000
Թարախակույտի բացահատում (4-5 վիրակապություն) 45,000
Ընդհանուր անզգայացում (միջամտության տևողությունը մինչև 30 րոպե) 20,000
Ընդհանուր անզգայացում (միջամտության տևողությունը ավելի քան 30 րոպե) 30,000

ՊՐՈԿՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Պրոկտոլոգի առաջնային զննում եւ վիդեոանոռեկտոսկոպիա

10,000

Անալ ճաքի կոնսերվատիվ բուժում

60,000

Անալ ճաքի լազերաթերապիա

100,000

Անալ ճաքի հեռացում "Սուրգիտրոն" սարքով

150,000

Թութքի կոնսերվատիվ բուժում

60,000

Թութքի հանգույցների վակուումային լիգավորում

150,000

Թութքի հանգույցների հեռացում "Ուլտրոիդ" սարքով

150,000

Ռեկտոռոմանոսկոպիա

15,000

Պերիանալ ոչ ուռուցքային գոյացությունների հեռացում "Սուրգիտրոն" սարքով

120,000

Ուղիղ և հաստ աղիքի ֆունկցիոնալ և բորբոքային
հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում

60,000

Ուղիղ եւ հաստ աղիքի ֆունկցիոնալ և բորբոքային հիվանդությունների
տրանսռեկտալ և դիստանտ լազերաթերապիա


90,000

Շեքի եւ սրբանապոչուկային շրջանի թարախակույտերի հատում, վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում (տեղային անզգայացում)

30,000

Շեքի եւ սրբանապոչուկային շրջանի թարախակույտերի
բացազատում (տեղային անզգայացում)


120,000

Պարապրոկտիտի բացազատում, աղու լուսանցք
(տեղային անզգայացում)


120,000

Թութքի արտաքին հանգույցի հեռացում (թրոմբէկտոմիա)

60,000

Պերիանալ և սրբանապոչուկային շրջանների բլոկադա

30,000

Պոլիպների էլեկտրոկոագուլյացիա էնդոսկոպի միջոցով

90,000

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ  
Վերին շուրթի անզգայացում 1,000
Ստոմատոլոգի առաջնային խորհրդատվություն Անվճար
Վիզիոգրաֆիա 2,000
Օրթոպանտոմոգրամմա 6,000
Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա  
Կարիեսի բուժում  (Te-Econom) 10,000
Կարիեսի բուժում  (Charizma) 15,000
Կարիեսի բուժում  (Spectrum) 20,000
Կարիեսի բուժում  (Estet-X) 25,000
Ատամների գեղագիտական վերականգնում 30,000
Էնդոդոնտիա - ատամալիցք էդոմետազոնի մածուկով (1 արմատախողովակ) 5,000
Էնդոդոնտիա - ատամալիցք էդոմետազոնի մածուկով (2 արմատախողովակ) 8,000
Էնդոդոնտիա - ատամալիցք էդոմետազոնի մածուկով (3 արմատախողովակ) 10,000
Էնդոդոնտիա -  Սառը լատերալ կոնդենսացիա (1 արմատախողովակ) 10,000
Էնդոդոնտիա -  Սառը լատերալ կոնդենսացիա (2 արմատախողովակ) 15,000
Էնդոդոնտիա -  Սառը լատերալ կոնդենսացիա (3 արմատախողովակ) 21,000
Էնդոդոնտիա -  մեկ գուտապերչե գամիկի մեթոդով (1 արմատախողովակ) 14,000
Էնդոդոնտիա -  մեկ գուտապերչե գամիկի մեթոդով (2 արմատախողովակ) 17,000
Էնդոդոնտիա -  մեկ գուտապերչե գամիկի մեթոդով (3 արմատախողովակ) 20,000
Էնդոդոնտիա -  մեկ գուտապերչե գամիկի մեթոդով (4 արմատախողովակ) 23,000
Էնդոդոնտիա - եռաչափ տաք վերտիկալ կոնդենսացիա (1 արմատախողովակ) 16,000
Էնդոդոնտիա - եռաչափ տաք վերտիկալ կոնդենսացիա (2 արմատախողովակ) 22,000
Էնդոդոնտիա - եռաչափ տաք վերտիկալ կոնդենսացիա (3 արմատախողովակ) 28,000
Ատամնափառի հեռացում 5,000
Ատամնաքարերի հեռացում 15,000
Ատամների տնային սպիատկեցում 40,000
Ատամների պրոֆեսիոնալ սպիտակեցում 120,000
Air-Flow 10,000
Վերաբուժում (1 արմատախողովակ) 2,000
Վերաբուժում (2 արմատախողովակ 4,000
Վերաբուժում (3 արմատախողովակ) 6,000
Վերաբուժում (4 արմատախողովակ) 8,000
Ֆիսուրների զմրսում 1 ատամ 3,000
Ստոմատոլոգիական առաջին բուժօգնություն 4,000
Պարոդոնտոլոգիա  
Մեկ սեգմենտի փակ կյուրետաժ 5,000
Էսթետիկ շինավորում Ադհեզիկ ապակեթելային (1 ատամ) 10,000
Էսթետիկ շինավորում լարի միջոցով (1 ատամ) 5,000
Գինգիվէկտոմիա 4,000
Լնդերի պլաստիկա 20,000
Պարոդոնտիտի բուժում 25,000
Գինգիվիտի բուժում 15,000
 Էկզոստոզների հեռացում (1 հատված)  20,000
 Օրթոպեդիա  
Կոբալտ- Քրոմե ներդիր 15,000
Կոմպոզիտային ներդիր
32,000
 Հաղճապակյա ներդիր 65,000
Ձուլածո գամիկ 10,000
Ապակեթելային գամիկ 8,000
Ցիրկոնե գամիկ 35,000
Մետաղ-հաղճապակյա պսակ (Noritake) 35,000
Մետաղ-հաղճապակյա պսակ (VITA) 40,000
Մետաղ-հաղճապակյա պսակ (Ivoclar Design) 45,000
Հաղճապակյա պսակ 85,000
Ցիրկոնե պսակ 75,000
Մետաղ-հաղճապակյա պսակ իմպլանտատի վրա 60,000
Ցիրկոնե պսակ իմպլանտի վրա 80,000
Ադհեզիվ ամրաթելային կամուրջ 40,000
Մասնակի շարժական արհեստական ատամնաշար 45,000
Լրիվ շարժական արհեստական ատամնաշար 50,000
Մասնակի շարժական թիթեղային արհեստական ատամնաշար 140,000
Ատտաչմենի կիրառում 20,000
Մետաղ-կերամիկական շապիկի հեռացում (1 միավոր) 4,000
Ձուլածո գամիկի հեռացում  (1 միավոր) 10,000
Արհեստական ատամի ավելացում պրոթեզի վրա 7,000
Շապիկի ցեմենտում 2,000
Պրոթեզի վերանորոգում 7,000
Ժամանակավոր պլաստմասե պսակ 10,000
Նեյլոնային միկրոպրոտեզ 50,000
Մետաղական պսակ 10,000
Մետաղական պսակ ձուլածո 25,000
Կապպա (մեկ ծնոտ) 15,000
Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա  
Ատամի պարզ հեռացում 4,000
Ատամի բարդ հեռացում 10,000
Ռետենցված ատամի հեռացում 30,000
Իմաստության ատամի հեռացում  (պարզ) 10,000
Իմաստության ատամի հեռացում  (բարդ) 20,000
Արմատների հեռացում 5,000
Հեմիսեկցիա 12,000
Ապեկեկտոմիա 25,000
Սանձիկի հատում 8,000
Թարախակույտի բացազատում 7,000
Պերիկորոնարիտ 10,000
Ռեպլանտացիա 70,000
Կիստայի հեռացում 20,000
Մանկական կաթնատամներ
 
Կարիեսի բուժում, Te-Econom 8,000
Կարիեսի բուժում, Charizma 9,000
Պուլպիտի բուժում, կակղանի մասնակի հատումով 7,000
Պերիոդոնտիտի բուժում, արմատալիցք մածուկով 1 արմատ 5,000
Պերիոդոնտիտի բուժում, արմատալիցք մածուկով 3 արմատ 9,000
Կաթնատամների արմատաքարերի հեռացում 7,500
Կաթնատամների փայլեցում 2,500
Կաթնատամի պարզ հեռացում 4,000
Կաթնատամի արմատի հեռացում 5,000
Կաթնատամի բարդ հեռացում 6,000
ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 
Զենքի տիրապետման վերաբերյալ տեղեկանք 20,000
Աշխատանքի անցնելու համար տրամադրվող տեղեկանք 12,000
Սպեյսեր 1 օր 1,000
Օտար լեզուներով տեղեկանքի տրամադրում 5,000
Հղիության վարում  72,000
Երեխայի որդեգրման տեղեկանք 79,000
Վարձակալությամբ տրվող մանկական կշեռք 10,000
Չինաստանի դեսպանատուն ներկայացվող տեղեկանք 18,000
Ամերիկյան դեսպանատուն ներկայացվող տեղեկանք 24,000
Դատավորի պաշտոնի նշանակմանը խոչընդոտող հիվանդությունների բացակայության վերաբերյալ տեղեկանք (ռենտգեն հետազոտությունով) 25,000
Դատավորի պաշտոնի նշանակմանը խոչընդոտող հիվանդությունների բացակայության վերաբերյալ տեղեկանք (առանց ռենտգեն հետազոտությունով) 20,000
Առողջության վերաբերյալ տեղեկանք ԱՄՆ կրթական ծրագրում մասնակցելու համար 28,000
Չինաստանի դեսպանատուն ներկայացվող տեղեկանք 21,000
ՓԱԹԵԹՆԵՐ  
Առողջ սերունդ մանկական փաթեթ 0-1 տարեկան երեխաների համար 420,000
Առողջ ամառ (Սրտաբանական) 18,000
Առողջ ամառ (ՔԿԱ) 18,000
Առողջ ամառ (Մաշկաբանական) 18,000
Առողջ ամառ (Նյարդաբանական) 18,000
Առողջ ամառ (Մանկաբուժական) 15,000
Փաթեթ «Մանկական» 18,000
Փաթեթ «Մանկական» (1-10 տարեկան) 10,000
Փաթեթ «Մանկական» (10-12 տարեկան) 13,000
Փաթեթ 2 «Մանկական» 15,000

 
Կենտրոնում գործում է ինչպես կանխիկ, այնպես էլ անկանխիկ վճարման համակարգ
 

Яндекс.Метрика