ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԲՈՒԺԶՆՆՈՒՄՆԵՐ

Ուռուցքաբանական բուժզննում

Սույն փաթեթի շրջանակներում «Վարդանանց» ՆԲԿ-ն առաջարկում է մի շարք բժշկական ծառայություններ ուղղված 40-ից բարձր տղամարդկանց և կանանց շրջանում առավել հաճախ  հանդիպող օնկոլոգիական հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանը և կանխարգելմանը: Ծրագիրը բաղկացած է չորս փոխկապակցված փուլերից:

Մասնագետի առաջնային խորհրդատվություն


-    Բժիշկ-թերապևտի զննում
-    Անհատական ռիսկի գործոնների քննարկում
-    Անթրոպոմետրիա

Լաբորատոր ախտորոշում


-    Արյան ընդհանուր քննություն
-    Մեզի  ընդհանուր քննություն
-    Ալֆա- ֆետոպրոտեին (AFP)
-    Ուռուցքային հակամարմիններ(PSA) տղամարդկանց համար և (СА 15-3 և СА 125) կանանց համար
-    Նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազա (NSE)
-    РАР քսուքի  հետազոտություն (կանանց համար)

Գործիքային հետազոտություն


-    Թոքերի ՀՏ –հետազոտություն ցածր ռադիոլոգիական ծանրաբեռնվածությունով*
-    Կրցքագեղձի (կանանց համար)/որովայինի և փոքր կոնքի օրգաններ ՈՒՁՀ
-    Կղանքի քննություն թաքնված արյան վրա
-    Ուղիղ աղու մատնային զննում  
-    Կոլոնոսկոպիա**

* 55- 74 տարեկան կանանց և տղամարդկանց համար, որոնք ծխել են ≥ 30 տարի մեկ տուփ ծխախոտ օրեկան կամ երկու տուփ օրեկան 15 տարի, կամ թողել է ծխել է ≤ 15 տարի առաջ
**50 –ից բարձր  կանանց  և տղամարդկանց, նաև այն անձանց որոնք ունեն ընտանեկան օնկոանամնեզ,40 տարեկան կամ առնվազն 10 տարի առաջ մինչև այն տարիքը, երբ առաջին ծնկի բարեկամի մոտ ախտորոշվել է կոլոռեկտալ ուռուցք կամ նախաուռուցքային պոլիպներ:

      
Եզրափակիչ խորհրդատվություն և տվյալների ամփոփիչ ձևակերպում


-    Տվյալների վերլուծություն և քննարկում
-    Տվյալների տրամադրում էլեկտրոնային կրիչներով
-    Կենսակերպի և սննդակարգի վերաբերյալ խորհուրդներ
-    Դեղատոմսի դուրս գրում, քաղվածքի տրամադրում

Բուժզննման տևողություն: 24-48ժամ
Արժեք՝ 79 900 դրամ
*

* Եթե ըստ բժշկական ցուցմումների  որոշ հետազոտություններ չեն կատարվում, համապատասխան գումարը զեղչվում է:

Яндекс.Метрика