ԲՈՒԺԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

Նկարագրություն

Ռևմատոլոգիական ծառայությունը իրականացնում է ռևմատոլոգիական և ավտոիմունային հիվանդությունների լայն սպեկտրի ախտորոշում, համալիր բուժում և կանխարգելում: Ի համալրումն կոնսերվատիվ բուժման՝ իրականացվում են նաև ներհոդային ներարկումներ և հոդերի ախտորոշիչ պունկցիաներ: Մենք օգնություն ենք ցուցաբերում հետևյալ հիվանդությունների ժամանակ.

  • Ռևմատոիդ արտրիտ
  • Ռեակտիվ արտրիտներ և արթրոպատիաներ
  • Դեֆորմացնող օստեոարտրոզ
  • Համակարգային կարմիր գայլախտ

Մենք հատուկ մասնագիտացած ենք…

Մենք մասնագիտացած ենք շարակցական հյուսվածքի հիվանդությունների վաղ ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մեթոդների կիրառման մեջ:

Գնացուցակ

Առաջնային խորհրդատվություն -  7000 դրամ

Երկրորդային խորհրդատվություն - 3500 դրամ

Яндекс.Метрика