ԲՈՒԺԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

Նկարագրություն

Մեր լաբորատորիան հագեցած է գերժամանակակից սարքավորումներով, որոնք հնարավորություն են տալիս ամբողջությամբ ավտոմատ ռեժիմով իրականացնել բոլոր հայտնի հեմատոլոգիական, կենսաքիմիական, իմունոլոգիական և հորմոնալ հետազոտությունները: Մեր լաբորատորիայի առավելություններն են.

  • Բարձր որակավորված անձնակազմ
  • Մարդկային գործոնի նվազագույնի հասցված մակարդակ
  • Հետազոտության այնպիսի առաջավոր մեթոդներ, ինչպիսին են իմունոքեմիլյումինիսցենտ, սպեկտրոֆոտոմետրիկ, իմունոտուրբոդիմետրիկ և վիսկոզիմետրիկ դետեկցիայի մեթոդները
  • Արդյունքների (պատասխանների) ստացման բարձր արագություն և ճշգրտություն
  • Արդյունքների ավտոմատ կրկնակի վերահսկողություն
  • Տարբեր խմբի հաճախորդների համար լաբորատոր հետազոտությունների անհատական փաթեթների առկայություն
  • Գրավիչ գնային քաղաքականություն 
Մենք հատուկ մասնագիտացած ենք…


Մենք մասնագիտացած ենք օնկոլոգիական սքրինինգի, նեյրոմարկերների և ինֆեկցիոն մարկերների ոլորտում նորարարական լաբորատոր մեթոդների և հետազոտությունների ներդրման մեջ:

Գնացուցակ

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

Яндекс.Метрика