ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԲՈՒԺԶՆՆՈՒՄՆԵՐ

Ընդհանուր թերապևտիկ բուժզննում

Այս փաթեթի շրջանակներում «Վարդանանց» ՆԲԿ-ն մատուցում է մի շարք բժշկական ծառայությունների ուղղված 25-տարեկանից բարձր տղամարդկանց և կանանց մոտ տարածված առողջական խնդիրների կանխարգելմանն և վաղ հայտնաբերմանը: Ծրագիրը բաղկացած է չորս փոխկապակցված փուլերից:

  Մասնագետի առաջնային խորհրդատվություն

-    Բժիշկ-թերապևտի զննում
-    Անհատական ռիսկի գործոնների քննարկում
-    Անթրոպոմետրիա

Լաբորատոր ախտորոշում

-    Արյան ընդհանուր անալիզ
-    Մեզի ընդհանուր անալիզ
-    Արյան մեջ գլյուկոզայի քանակ
-    Բիլիռուբին ընդհանուր
-    Լյարդի տրանսմինազներ (AST, ALT)
-    Խլամիդիաների հակածիններ ՉCHL-tr, Ag)
-    Հեպատիտ Բ-ի հակածիններ (HbsAg)

Գործիքային հետազոտություն

-    ԷՍԳ
-    Սպիրոմետրիա
-    Որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների ուլտրաձայնային հետազոտություն

Եզրափակիչ խորհրդատվություն և տվյալների ամփոփիչ ձևակերպում

-    Արդյունքների վելուծություն և քննարկում
-    Էլեկտրոնային կրիչներով արդյունքների տրամադրում
-    Կենսակերպի և սննդակարգի վերաբերյալ խորհրդատվություն
-    Դեղատոմսերի և առողջության վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրում

Բուժզննման տևողություն՝ 24-48 ժամ
Արժեք՝ 24.900 ՀՀ դրամ

Яндекс.Метрика