ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԲՈՒԺԶՆՆՈՒՄՆԵՐ

Ներզատաբանական բուժզննում

 

Սույն փաթեթի շրջանկներում «Վարդանանց» ՆԲԿ-ն մատուցում է մի շարք բժշկական ծառայաություններ ուղղված 20 տարեկանից բարձր անձանց մոտ ներզատաբանական տարածված խնդիրների կանխարգելմանն ու վաղ հայտնաբերմանը: Ծրագիրը բաղկացած է չորս փոխկապակցված փուլերից:

 

 Մասնագետի առաջնային խորհրդատվություն

    Ներզատաբանի զննում
    Անհատական ռիսկի գործոնների քննարկում
    Անթրոպոմետրիա

 Լաբորատոր ախտորոշում

    Արյան ընդհանուր անալիզ (CBC+DIF+ESR)
    Գլյուկոզա (GLUC)
    Թիրեոտրոպ հորմոն (TSH)  
    Ազատ թիրօքսին (FT4)
    Թիրեոպերօքսիդազի հակամարմիններ (Anti-TPO)
 

 Գործիքային ախտորոշում

    Էլեկտրասրտագրություն
    Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա

 

 Արդյունքների ամփոփում և վերջնական խորհրդատվություն

    Տվյալների վերլուծություն և քննարկում
    Արդյունքների տրամադրում էլեկրոնային կրիչներով
    Կենսակերպի և սննդակարգի վերաբերյալ խորհուրդների 
    Դեղատոմսի դուրս գրում, առողջության մասին տեղեկանքի տրամադրում 

 

Բուժզննման տևողությունը՝ 24-48 ժամ
Արժեքը՝ 24 900 դրամ
* 

* Եթե բժշկական ցուցումների որոշ հետազոտություններ չեն կատարվում, ապա նրանց արժեքը հանվում է վճարվող գումարից:

 

Яндекс.Метрика